Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Drivbänk

Drivbänk är en arbetsmodell för arbetssökande personer med intresse för arbete inom restaurang, odling, yttre skötsel och/eller gröna näringen generellt.

Syftet för deltagaren är att öka sin anställningsbarhet eller motivera till studier. Goda möjligheter finns till individuell anpassning. Därmed kan deltagare rekryteras från en bred bas av behovsgrupper med målsättningen att nå framgång genom personlig utveckling och/eller integrering i det svenska samhället.

Gröna näringen som innefattar livsmedelskedjan från jord till bord har en stor tillväxtpotential. Svenskproducerade livsmedel möter ökad efterfrågan och är en viktig faktor i landets strävan mot ökad självförsörjning. Lokalproduktion enligt ekologiska principer kräver arbetande händer. Många företag är högteknologiska samtidigt som branschen kan erbjuda arbetstillfällen som kan utföras utan akademisk utbildning. Deltagaren kan få en mångsidig kunskap om allt från råvarans ursprung till mötet med gästen i restaurangmiljö, tack vare Drivbänks inriktningar trädgård och yttreskötsel samt café, restaurang och storhushåll.

Visningsträdgård odling

Aktiviteterna består av

 • teori och praktiskt arbete inom odling, yttre skötsel och grön näring
 • studiebesök och praktik på företag
 • Individuell planering mot arbete
 • hantverk och arrangemang till högtider
 • försäljning, bland annat:
  • i egen gårdsbutik
  • till restauranger med profil lokalproducerade råvaror
  • till Café/restaurang Drivbänk.

Modell Drivbänk

Teori

De teoretiska inslagen är grunden för det praktiska arbetet. Lärprocessen underlättas när teori genast tillämpas praktiskt i både trädgård och restaurang. Studiestöd erbjuds deltagare som har behov.

Genom Drivbänks nätverk får deltagaren företagskontakter.

Vi genomför studiebesök med syfte att:

 • visa bredden av verksamheter i hela livsmedelskedjan
 • se hur olika arbetsplatser och miljöer fungerar

Praktikplats

Praktik koordineras efter deltagarens önskemål och företagets verksamhet.
Introduktion till arbetsgivaren och praktikanten om vilka förutsättningar och förväntningar som gäller från båda parter.

Personlig utveckling

Var deltagaren befinner sig, och vart han eller hon vill komma, är stommen i en individuell handlingsplan som skapas tillsammans med handläggare och Drivbänks mentorer. Drivbänk arbetar enligt Supported Employment. I Drivbänks miljöer blir det för deltagaren tydligt hur livsföring och val av kost påverkar hälsan. Gruppgemenskap och den personliga mentorn bidrar till motivation och inspiration.
Drivbänks arbetsmodell ger möjlighet till individuell utveckling, studie- och yrkesförberedande aktiviteter och ett aktivt integrationsarbete genom

 • teoretisk och praktisk kunskap
 • kontakter och nätverk inom branschen
 • kunskap om social kompetens och koder inom arbetslivet
 • motivation till nästa steg i en rehabiliteringsprocess.

Mål med aktiviteter

 • teoretisk och praktisk kunskap
 • kontakter och nätverk inom branschen
 • kunskap om social kompetens och koder inom arbetslivet
 • motivation till nästa steg i en rehabiliteringsprocess.

Nyheter om Drivbänk

Hand som vattnar små plantor.

Vad händer med insat­serna i Samord­nings­bron?

24 mars, 2023
Efter att ha fått avslag på flera ESF-ansökningar (Europeiska socialfonden) kan vi inte driva en del av våra insatser vidare i nuvarande form.
Maria Moraes, Joakim Hörsing, och Lovisa Staberg.

Miljö­par­tiet på besök hos Drivbänk

4 april, 2022
Den 1 april fick Drivbänk besök från tre representanter från Miljöpartiet i Linköping. De ville lära sig mer om verksamheten.
Louise Ridderström, Mats Green, Saila Quicklund och Fredrik Lundén.

Besök från arbets­mark­nads­ut­skot­tetet

7 mars, 2022
Onsdagen den 2 mars fick vi besök av Mats Green, Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson och Moderaternas grupp i riksdagens arbetsmarknadsutskott.
Grep i jorden.

Drivbänk har utökat med yttre skötsel

19 november, 2021
Drivbänk har utökats med en ny verksamhet: Drivbänk yttre skötsel. Där får deltagarna  förutsättningar för att kunna jobba i gröna utemiljöer.
Hand som vattnar groende plantor.

Goda resultat i Samord­nings­bron

22 juni, 2021
Den 16 juni höll SCÖ, Samordningsförbundet Centrala Östergötland en digital spridningskonferens för att berätta om Samordningsbrons resultat så här långt.

Relaterat

Samord­nings­bron

Genom Samordningsbron samlas våra insatser under ett tak.

Statistik om insatser

SCÖ använder Uppföljning Finsam, och tidigare SUS, för att följa upp våra insatser.

Alla insatser

Glad kvinna som lyssnar på något i hörlurar.

Arbets­givar­ko­or­di­na­torer

AF teamets roll är att finnas tillgängliga för arbetsgivare och individen samt för handledarna i Samordningsbrons verksamheter.
Blomknopp som ser ut som en figur som dansar.

Arbets­mark­nads­in­satser Kinda

Arbetsmarknadsinsatser Kinda är en strukturerad verksamhet inom arbetsmarknadsinsatser i Kinda kommun och en del av ESF-projektet Samordningsbron.
Fönster i huset på Backaberg.

Backa­berg Annexet

Backaberg Annexet finns till för personer som behöver extra stöd för komma vidare mot arbete eller studier.
Vatten och glas med en kock och personal i bakgrunden.

Café Drivbänk

Drivbänk är en arbetsmodell för arbetssökande personer med intresse för arbete inom restaurang, odling, yttre skötsel och/eller gröna näringen generellt.
Vy från Jonsbos trädgård.

Jonsbo

På Jonsbo har deltagaren möjlighet att mjukstarta för att närma sig arbetslivet och stärka sina förmågor.
Kaffekopp med texten "I love you".

Ryds Herrgård

Verksamheten på Ryds Herrgård drivs av Kårservice Östergötland AB som ägs av studentkårerna vid Linköpings Universitet.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.