Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Tillgäng­lig­hets­re­do­gö­relse

Samordningsförbundet Centrala Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Samordningsförbundet Centrala Östergötlands webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är nyligen skapad (lanserad 2022-12-08) och är fortfarande under uppbyggnad. Den är till stor del tillgänglig även om brister finns fortfarande.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Samordningsförbundet Centrala Östergötlands webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Skicka e-post till svarasamordningsforbundet@linkoping.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 24 november 2023.

Problem vid användning utan synförmåga:

  • Det finns filmer på webbplatsen som saknar syntolkning
  • Våra dokument är inte tillgänglighetsanpassade.

Oskäligt betungande anpassning

Samordningsförbundet Centrala Östergötland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Vi är en liten organisation med begränsade resurser att kunna genomföra detta.

  • Våra dokument är ännu inte tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns filmer på webbplatsen som saknar syntolkning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Samordningsförbundet Centrala Östergötlands webbplats och även använt verktyget AcessMonitor.

  • Senaste bedömningen gjordes den 8 december 2022.
  • Webbplatsen publicerades 8 december 2022.
  • Redogörelsen uppdaterades senast 8 december 2022.

Relaterat

Cookies

Information om hur vi hanterar cookies.

Integri­tets­po­licy

Samordningsförbundet Centrala Östergötland är angeläget om att de personuppgifter som samlas in, lagras och hanteras hos förbunden sker på ett tryggt och säkert sätt.

Ekono­miska rutiner för fakturor

Här finns information om hur vi hanterar fakturor.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.