Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Café Drivbänk

Drivbänk är en arbetsmodell för arbetssökande personer med intresse för arbete inom restaurang, odling, yttre skötsel och/eller gröna näringen generellt.

Syftet för deltagaren är att öka sin anställningsbarhet eller motivera till studier. Goda möjligheter finns till individuell anpassning. Därmed kan deltagare rekryteras från en bred bas av behovsgrupper med målsättningen att nå framgång genom personlig utveckling och/eller integrering i det svenska samhället.

Gröna näringen som innefattar livsmedelskedjan från jord till bord har en stor tillväxtpotential. Svenskproducerade livsmedel möter ökad efterfrågan och är en viktig faktor i landets strävan mot ökad självförsörjning. Lokalproduktion enligt ekologiska principer kräver arbetande händer. Många företag är högteknologiska samtidigt som branschen kan erbjuda arbetstillfällen som kan utföras utan akademisk utbildning. Deltagaren kan få en mångsidig kunskap om allt från råvarans ursprung till mötet med gästen i restaurangmiljö, tack vare Drivbänks inriktningar trädgård och yttre skötsel samt café, restaurang och storhushåll.

Café- och restaurang

Exempel på aktiviteter:

 • Tillagning och hantering av säsongens råvaror
 • Servering och försäljning
 • Hygien- och livsmedelsföreskrifter
 • Kundbemötande och värdskap
 • Måltidsgestaltning

Modell Drivbänk

Teori

De teoretiska inslagen är grunden för det praktiska arbetet. Lärprocessen underlättas när teori genast tillämpas praktiskt i både trädgård och restaurang. Studiestöd erbjuds deltagare som har behov.

Genom Drivbänks nätverk får deltagaren företagskontakter.

 • Studiebesök med syfte att
  - påvisa bredden av verksamheter i hela livsmedelskedjan
  - se hur olika arbetsplatser och miljöer fungerar
 • Praktikplats
  - Praktik koordineras efter deltagarens önskemål och företagets verksamhet
  - Introduktion till arbetsgivaren och praktikanten om vilka förutsättningar och förväntningar som gäller från båda parter

Personlig utveckling

Var deltagaren befinner sig, och vart han eller hon vill komma, är stommen i en individuell handlingsplan som skapas tillsammans med handläggare och Drivbänks mentorer. Drivbänk arbetar enligt Supported Employment.
I Drivbänks miljöer blir det för deltagaren tydligt hur livsföring och val av kost påverkar hälsan. Gruppgemenskap och den personliga mentorn bidrar till motivation och inspiration.

Drivbänks arbetsmodell ger möjlighet till individuell utveckling, studie- och yrkesförberedande aktiviteter och ett aktivt integrationsarbete genom

 • teoretisk och praktisk kunskap
 • kontakter och nätverk inom branschen
 • kunskap om social kompetens och koder inom arbetslivet
 • motivation till nästa steg i en rehabiliteringsprocess.

Relaterat

Samord­nings­bron

Genom Samordningsbron samlas våra insatser under ett tak.

Statistik om insatser

SCÖ använder Uppföljning Finsam, och tidigare SUS, för att följa upp våra insatser.

Alla insatser

Glad kvinna som lyssnar på något i hörlurar.

Arbets­givar­ko­or­di­na­torer

AF teamets roll är att finnas tillgängliga för arbetsgivare och individen samt för handledarna i Samordningsbrons verksamheter.
Blomknopp som ser ut som en figur som dansar.

Arbets­mark­nads­in­satser Kinda

Arbetsmarknadsinsatser Kinda är en strukturerad verksamhet inom arbetsmarknadsinsatser i Kinda kommun och en del av ESF-projektet Samordningsbron.
Fönster i huset på Backaberg.

Backa­berg Annexet

Backaberg Annexet finns till för personer som behöver extra stöd för komma vidare mot arbete eller studier.
Växthus hos en av våra insatser: Drivbänk.

Drivbänk

Drivbänk är en arbetsmodell för arbetssökande personer med intresse för arbete inom restaurang, odling, yttre skötsel och/eller gröna näringen generellt.
Vy från Jonsbos trädgård.

Jonsbo

På Jonsbo har deltagaren möjlighet att mjukstarta för att närma sig arbetslivet och stärka sina förmågor.
Kaffekopp med texten "I love you".

Ryds Herrgård

Verksamheten på Ryds Herrgård drivs av Kårservice Östergötland AB som ägs av studentkårerna vid Linköpings Universitet.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.