Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Statistik om insatser

Foto Linda Andersson
Uppgifter om insatser som finansieras av Samordningsförbundet Centrala Östergötland registreras i system som ägs av Försäkringskassan.

Uppföljning Finsam

Uppföljning Finsam ersatte år 2023 systemet SUS. I systemet registreras målgrupper och insatser som finansieras av samordningsförbunden med uppgifter om antal tillfällen och antal deltagare. För insatser riktade mot deltagare med behov av samordning är antalet deltagare uppdelat på kön. Utöver förbundsmedlemmarnas finansiering registreras endast medel från Europeiska socialfonden.

SUS

SUS var ett nationellt webbaserat system som Samordningsförbundet Centrala Östergötland och dess medlemmar använde för att registrera in uppgifter i under åren 2011-2022.  I SUS registrerade förbundet ekonomiuppgifter, antalet deltagare i insatser och för insatser riktade mot deltagare med behov av samordning även uppgifter om deltagarna.

Redovisning av data

Då samordningsförbund i dagsläget inte har tillgång till att sammanställa data direkt ur något av systemen hänvisas den som vill veta mera till Försäkringskassan. Det finns emellertid av förbundet framtagna rapporter och årsbilagor innehållande SUS-data, från den tid då förbundet hade access till systemet, som kan fås vid förfrågan.

Relaterat

Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska vår ekonomi och våra resultat.

NNS indika­torer

Instrument som via enkäter följer upp upplevelsen hos olika målgrupper i ett samordningsförbund.

Uppfölj­ning, utvär­de­ring och ekono­misk redovis­ning

Vi utvärderar och följer upp det vi gör för att se om det ger önskat resultat.

Samord­nings­bron

Genom Samordningsbron samlas våra insatser under ett tak.

Relaterade insatser

Blomknopp som ser ut som en figur som dansar.

Arbets­mark­nads­in­satser Kinda

Arbetsmarknadsinsatser Kinda är en strukturerad verksamhet inom arbetsmarknadsinsatser i Kinda kommun och en del av ESF-projektet Samordningsbron.
Fönster i huset på Backaberg.

Backa­berg Annexet

Backaberg Annexet finns till för personer som behöver extra stöd för komma vidare mot arbete eller studier.
Vatten och glas med en kock och personal i bakgrunden.

Café Drivbänk

Drivbänk är en arbetsmodell för arbetssökande personer med intresse för arbete inom restaurang, odling, yttre skötsel och/eller gröna näringen generellt.
Växthus hos en av våra insatser: Drivbänk.

Drivbänk

Drivbänk är en arbetsmodell för arbetssökande personer med intresse för arbete inom restaurang, odling, yttre skötsel och/eller gröna näringen generellt.
Vy från Jonsbos trädgård.

Jonsbo

På Jonsbo har deltagaren möjlighet att mjukstarta för att närma sig arbetslivet och stärka sina förmågor.
Kaffekopp med texten "I love you".

Ryds Herrgård

Verksamheten på Ryds Herrgård drivs av Kårservice Östergötland AB som ägs av studentkårerna vid Linköpings Universitet.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.