Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Beteen­de­me­dicin

11 oktober 2023
9:00
-11:00
Digitalt
En stig i en skog.
Foto: Actionvance
Åsa Kadowaki föreläser om skillnaden mellan sjukdom och ohälsa, med utgångspunkt i ACT; beteendemedicin. Det är av största vikt att vi kan hantera mående och avstå medikalisering av normala reaktioner.

Vi har skapat ett samhälle med fokus på vad man ska slippa känna och där problem som hör livet till betraktas som något som går att undvika. De symtom som är normala vid belastande livsomständigheter betecknas som onormala och uttryck för sjukdom, menar Åsa Kadowaki.

– Det är inte längre normalt att må dåligt när livet gör ont. Människor söker sig till sjukvården med berättelser om lidande och påfrestningar. Och som läkare är vi tränade i att lyssna och bekräfta det patienten säger. Det är läkarens uppgift att kunna skilja sjukdom från ohälsa och inte skriva under på patientens tolkning av sitt tillstånd. När medicinska åtgärder sätts in fungerar de väl om det finns ett behandlingskrävande sjukdomstillstånd och en behandlingsplan. Om åtgärderna istället sker utifrån symtombeskrivning skapas ofta medikaliseringstillstånd. Man kan inte uppnå hälsa via konsumtion av sjukvård eller undvikande av obehag.

Åsa föreläser kring om vi gjort livet till en sjukdom. Hon visar på att det känns att man lever, och att i våra olika professioner är det viktigt att vi hjälper utan att stjälpa!

Om föreläsaren:

Åsa Kadowaki är specialist i psykiatri och legitimerad KBT-terapeut med handledarutbildning. I dag arbetar hon som konsulterande psykiater och handledare i primärvården inom region Kalmar.

Fler event

Löv faller till marken
28 september

“Proble­ma­tiken bakom min samsjuk­lighet”

Digitalt
Lisa-Maria Ek föreläser om sina erfarenheter av NPF och samsjuklighet, om bemötande & den väg hon tog för att välja livet.
Välfärdsguiden-stadssiluett
19 oktober

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärdsguiden - din digitala guide till välfärdssystemet. I det här webbinariet lär du känna Välfärdsguiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Arbetsplats
23 november

Rätts­ha­ve­ris­tiskt beteende

Digitalt
Leg. psykoterapeut, Jakob Carlander föreläser om rättshaveristiskt beteende. Hur kan det yttra sig på arbetsplatser och hos myndigheter, och hur kan vi bemöta det?
Välfärdsguiden-stadssiluett
29 november

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärdsguiden - din digitala guide till välfärdssystemet. I det här webbinariet lär du känna Välfärdsguiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Solnedgång
7 december

“Vilse på Finlands­båten”

Digitalt
Docent Mikael Kurkiala föreläser om vårt behov av orienteringspunkter, tillhörighet och sammanhang.
Välfärdsguiden-stadssiluett
13 december

Konfe­rens Välfärds­guiden

Linköping
Fysiskt
Samordningsförbundet Centrala Östergötland bjuder in till en konferens där vi fördjupar oss i den digitala plattformen Välfärdsguiden.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.