Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Att arbeta tillsam­mans

Vi skapar möjlig­heter för våra medlemmar att arbeta tillsam­mans – över organi­sa­tions­grän­serna – för att männi­skor som står långt från arbets­mark­naden ska kunna komma vidare till jobb eller studier.

Vad är ett samord­nings­för­bund?

Våra medlemmar har olika uppdrag och expert­kun­skap, men delar också ett ansvar för personer som står långt från arbets­mark­naden. Om de arbetar tillsam­mans kan de göra större skillnad för individer, personal och samhället i stort än var för sig. Vi är till för att skapa förut­sätt­ningar för samverkan dem emellan.

Våra medlemmar

Ringar som symboliserar samarbetet mellan våra medlemmars verksamheter överlappar varandra.

Nyheter

Anna Tenje, Social och äldreminister

Finsam-lagen ses över

27 mars, 2024
Finsam-lagen som styr samord­nings­för­bunden ska ses över, och samord­nings­för­bunden får ge råd.
Bild på Hanna Carlsson och Elin Saverman framför en informationskärm.

Nätverk­sträff i Inklu­de­rings­lyftet

22 mars, 2024
Första nätverk­sträffen inom ramen för samord­nings­för­bun­dets ESF-projekt Inklu­de­rings­lyftet är genom­förd.
Learnways logotyp

Upphand­ling av webbut­bild­ning avslutad

22 mars, 2024
Upphand­lingen av verktyg för webbut­bild­ning till projektet Inklu­de­rings­lyftet har vunnits av Learn­ways.
Johanna Lindblad föreläser om horisontella principer

Workshop om horison­tella principer

4 mars, 2024
Team från SCÖ och RAR utbil­dades inom ramen för Inklu­de­rings­lyftet.
pexels-antoni-shkraba-4348404

Upphand­ling av aktör för webbut­bild­ning

31 januari, 2024
SCÖ upphandlar en aktör för att ta fram en webbut­bild­ning inom Inklu­de­rings­lyftet, med anbuds­datum senast 2024-02-15.
Backaberg

Histo­riskt Linkö­pings-landmärke uthyres som kontor

29 januari, 2024
Kultur­fas­tig­heter har godkänt SCÖ:s ansökan att hyra ut Backa­berg som kontorslo­kaler.

Vill du prenu­me­rera på infor­ma­tion från oss? 

Få nyheter och tips på evene­mang direkt till din e‑post.

Föreläs­ningar, utbild­ningar och konfe­renser

En viktig del i vårt uppdrag är att samla och sprida kunskap och inspi­ra­tion. Våra event riktar sig framför allt till dig som arbetar hos våra medlemmar, men de är öppna för alla intres­se­rade och kostnads­fria.

yue-su-Qdqd7Z9CuNE-unsplash
30 maj

Ungdom­sen­käten “Om mig”

Digitalt
Hanna Henriksson som är Region Öster­göt­lands samord­nare för enkäten presen­terar en nuläges­bild av hur unga i Öster­göt­land mår och vad som kan ligga bakom resul­taten.

Insatser som gör skillnad

Via oss bygger våra medlemmar upp insatser med bland annat arbets­trä­ning, rehabi­li­te­ring och praktik för att männi­skor ska kunna komma vidare till arbete och studier. 

Hand som håller en magnet där det står framtid på.

Samverkan — innova­tion, projekt och utveck­ling

Vi arbetar för att förbättra struk­turer och organi­sa­tion för samar­betet mellan våra medlemmar. Det gör vi genom till att till exempel ta fram digitala lösningar, hålla i utbild­ningar och driva innova­tions­pro­jekt inom olika områden.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.