Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Att arbeta tillsam­mans

Vi skapar möjlig­heter för våra medlemmar att arbeta tillsam­mans – över organi­sa­tions­grän­serna – för att männi­skor som står långt från arbets­mark­naden ska kunna komma vidare till jobb eller studier.

Vad är ett samord­nings­för­bund?

Våra medlemmar har olika uppdrag och expert­kun­skap, men delar också ett ansvar för personer som står långt från arbets­mark­naden. Om de arbetar tillsam­mans kan de göra större skillnad för individer, personal och samhället i stort än var för sig. Vi är till för att skapa förut­sätt­ningar för samverkan dem emellan.

Våra medlemmar

Ringar som symboliserar samarbetet mellan våra medlemmars verksamheter överlappar varandra.

Nyheter

En man och två kvinnor står vid en dator. De har tröjor som dest står Välfärdsguiden på.

Välfärds­guiden tar över i sommar

14 juni, 2024
Nu har Insatska­ta­logen tjänat ut. I sommar stängs den, och den nya digitala samhälls­guiden Välfärds­guiden tar över helt.
Anna Tenje, Social och äldreminister

Finsam-lagen ses över

27 mars, 2024
Finsam-lagen som styr samord­nings­för­bunden ska ses över, och samord­nings­för­bunden får ge råd.
Bild på Hanna Carlsson och Elin Saverman framför en informationskärm.

Nätverk­sträff i Inklu­de­rings­lyftet

22 mars, 2024
Första nätverk­sträffen inom ramen för samord­nings­för­bun­dets ESF-projekt Inklu­de­rings­lyftet är genom­förd.
Learnways logotyp

Upphand­ling av webbut­bild­ning avslutad

22 mars, 2024
Upphand­lingen av verktyg för webbut­bild­ning till projektet Inklu­de­rings­lyftet har vunnits av Learn­ways.
Johanna Lindblad föreläser om horisontella principer

Workshop om horison­tella principer

4 mars, 2024
Team från SCÖ och RAR utbil­dades inom ramen för Inklu­de­rings­lyftet.
pexels-antoni-shkraba-4348404

Upphand­ling av aktör för webbut­bild­ning

31 januari, 2024
SCÖ upphandlar en aktör för att ta fram en webbut­bild­ning inom Inklu­de­rings­lyftet, med anbuds­datum senast 2024-02-15.

Vill du prenu­me­rera på infor­ma­tion från oss? 

Få nyheter och tips på evene­mang direkt till din e‑post.

Föreläs­ningar, utbild­ningar och konfe­renser

En viktig del i vårt uppdrag är att samla och sprida kunskap och inspi­ra­tion. Våra event riktar sig framför allt till dig som arbetar hos våra medlemmar, men de är öppna för alla intres­se­rade och kostnads­fria.

Välfärdsguiden-stadssiluett
12 september

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Välfärdsguiden-stadssiluett
24 oktober

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Välfärdsguiden-stadssiluett
21 november

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.

Insatser som gör skillnad

Via oss bygger våra medlemmar upp insatser med bland annat arbets­trä­ning, rehabi­li­te­ring och praktik för att männi­skor ska kunna komma vidare till arbete och studier. 

Hand som håller en magnet där det står framtid på.

Samverkan — innova­tion, projekt och utveck­ling

Vi arbetar för att förbättra struk­turer och organi­sa­tion för samar­betet mellan våra medlemmar. Det gör vi genom till att till exempel ta fram digitala lösningar, hålla i utbild­ningar och driva innova­tions­pro­jekt inom olika områden.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.