Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Att arbeta tillsam­mans

Vi skapar möjlig­heter för våra medlemmar att arbeta tillsam­mans – över organi­sa­tions­grän­serna – för att männi­skor som står långt från arbets­mark­naden ska kunna komma vidare till jobb eller studier.

Vad är ett samord­nings­för­bund?

Våra medlemmar har olika uppdrag och expert­kun­skap, men delar också ett ansvar för personer som står långt från arbets­mark­naden. Om de arbetar tillsam­mans kan de göra större skillnad för individer, personal och samhället i stort än var för sig. Vi är till för att skapa förut­sätt­ningar för samverkan dem emellan.

Våra medlemmar

Ringar som symboliserar samarbetet mellan våra medlemmars verksamheter överlappar varandra.

Nyheter

En kvinna som ser glad ut ser rakt in i kameran. Bredvid henne syns Välfärdsguidens vita och lila logotyp.

“Jag älskar Välfärds­guiden!”

2 juli, 2024
Ana Topalovic, case manager på Lumena i Sigtuna, älskar Välfärds­guiden. Den hjälper henne och delta­garna på vägen framåt.
En man och två kvinnor står vid en dator. De har tröjor som det står Välfärdsguiden på.

Välfärds­guiden tar över i sommar

14 juni, 2024
Nu har Insatska­ta­logen tjänat ut. I sommar stängs den, och den nya digitala samhälls­guiden Välfärds­guiden tar över helt.
Anna Tenje, Social och äldreminister

Finsam-lagen ses över

27 mars, 2024
Finsam-lagen som styr samord­nings­för­bunden ska ses över, och samord­nings­för­bunden får ge råd.
Bild på Hanna Carlsson och Elin Saverman framför en informationskärm.

Nätverk­sträff i Inklu­de­rings­lyftet

22 mars, 2024
Första nätverk­sträffen inom ramen för samord­nings­för­bun­dets ESF-projekt Inklu­de­rings­lyftet är genom­förd.
Learnways logotyp

Upphand­ling av webbut­bild­ning avslutad

22 mars, 2024
Upphand­lingen av verktyg för webbut­bild­ning till projektet Inklu­de­rings­lyftet har vunnits av Learn­ways.
Johanna Lindblad föreläser om horisontella principer

Workshop om horison­tella principer

4 mars, 2024
Team från SCÖ och RAR utbil­dades inom ramen för Inklu­de­rings­lyftet.

Vill du prenu­me­rera på infor­ma­tion från oss? 

Få nyheter och tips på evene­mang direkt till din e‑post.

Föreläs­ningar, utbild­ningar och konfe­renser

En viktig del i vårt uppdrag är att samla och sprida kunskap och inspi­ra­tion. Våra event riktar sig framför allt till dig som arbetar hos våra medlemmar, men de är öppna för alla intres­se­rade och kostnads­fria.

Välfärdsguiden-stadssiluett
12 september

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Närbild på blåbärsris
19 september

Jobb i norr

Digitalt
Arbets­för­med­lingen kommer att infor­mera om de stora jobbmöj­lig­he­terna i norra Sverige.
Välfärdsguiden-stadssiluett
24 oktober

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.

Insatser som gör skillnad

Via oss bygger våra medlemmar upp insatser med bland annat arbets­trä­ning, rehabi­li­te­ring och praktik för att männi­skor ska kunna komma vidare till arbete och studier. 

Hand som håller en magnet där det står framtid på.

Samverkan — innova­tion, projekt och utveck­ling

Vi arbetar för att förbättra struk­turer och organi­sa­tion för samar­betet mellan våra medlemmar. Det gör vi genom till att till exempel ta fram digitala lösningar, hålla i utbild­ningar och driva innova­tions­pro­jekt inom olika områden.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.