Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Att arbeta tillsam­mans

Vi skapar möjlig­heter för våra medlemmar att arbeta tillsam­mans – över organi­sa­tions­grän­serna – för att männi­skor som står långt från arbets­mark­naden ska kunna komma vidare till jobb eller studier.

Vad är ett samord­nings­för­bund?

Våra medlemmar har olika uppdrag och expert­kun­skap, men delar också ett ansvar för personer som står långt från arbets­mark­naden. Om de arbetar tillsam­mans kan de göra större skillnad för individer, personal och samhället i stort än var för sig. Vi är till för att skapa förut­sätt­ningar för samverkan dem emellan.

Våra medlemmar

Ringar som symboliserar samarbetet mellan våra medlemmars verksamheter överlappar varandra.

Nyheter

Oordnade kugghjul.

Att synlig­göra det som skaver — Lex Heller

11 april, 2023
I höstas införde vi ett system för avvikel­se­han­te­ring: Lex Heller. I det kan personal hos våra medlemmar rappor­tera in avvikelser kopplat till samverkan i förbundet.
Redaktionen på kontoret.

Insatska­ta­logen flyttar in i Välfärds­guiden

4 april, 2023
Två av de digitala tjänster vi utvecklar på förbundet kommer att bli en. Insatska­ta­logen kommer att flytta in i Välfärds­guiden och byter namn till Vägval.
Tackkort och blommor.

Uppsäg­ningar på förbundet

30 mars, 2023
Efter att ha fått avslag på flera ESF-ansök­ningar, som vi hade hoppats på har vi behövt göra stora ändringar i vår verksamhet.
Hand som vattnar små plantor.

Vad händer med insat­serna i Samord­nings­bron?

24 mars, 2023
Efter att ha fått avslag på flera ESF-ansök­ningar (Europe­iska social­fonden) kan vi inte driva en del av våra insatser vidare i nuvarande form.
Glada personer står samlade vid ett bord med fika.

Besök med forsk­ning, AI och Välfärds­guiden på agendan

8 februari, 2023
I början på februari fick vi besök av forskare från Sterling univer­sitet i Skott­land och från Karlstads univer­sitet.
Gem som pekar åt olika håll som olika vägval.

Uppda­te­ring 23–01–13: Inga medel från ESF denna gång

12 januari, 2023
En stor del av vår finan­sie­ring, utöver medlen från våra medlemmar har vi under de senaste åren fått från ESF.

Vill du prenu­me­rera på infor­ma­tion från oss? 

Få nyheter och tips på evene­mang direkt till din e‑post.

Föreläs­ningar, utbild­ningar och konfe­renser

En viktig del i vårt uppdrag är att samla och sprida kunskap och inspi­ra­tion. Våra event riktar sig framför allt till dig som arbetar hos våra medlemmar, men de är öppna för alla intres­se­rade och kostnads­fria.

Välfärdsguiden-stadssiluett
13 september

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Välfärdsguiden-stadssiluett
19 oktober

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Välfärdsguiden-stadssiluett
29 november

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.

Insatser som gör skillnad

Via oss bygger våra medlemmar upp insatser med bland annat arbets­trä­ning, rehabi­li­te­ring och praktik för att männi­skor ska kunna komma vidare till arbete och studier. 

Hand som håller en magnet där det står framtid på.

Samverkan — innova­tion, projekt och utveck­ling

Vi arbetar för att förbättra struk­turer och organi­sa­tion för samar­betet mellan våra medlemmar. Det gör vi genom till att till exempel ta fram digitala lösningar, hålla i utbild­ningar och driva innova­tions­pro­jekt inom olika områden.

Pil-upp knapp

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.