Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Välfärds­guiden — digital guide i välfärds­sy­stemet

En person håller upp en mobiltelefon med Välfärdsguiden på skärmen.
Foto Annika Johansson.
Välfärdsguiden är en webbplats/digital tjänst som vi håller på att bygga upp. Syftet är att besökarna ska kunna hitta lättillgänglig och individuellt anpassad information som kan hjälpa dem att ta nästa steg mot anställning eller studier.

Det kan vara svårt att få en överblick över hur välfärdssystemet fungerar och vilket stöd som finns att få. Informationen är utspridd på flera organisationers och myndigheters hemsidor. Samtidigt är det viktigt att ha tillgång till information. Det är en del i att att få kontroll och självständigt kunna fatta beslut om sitt liv. Välfärdsguiden är en plats på webben där det ska vara möjligt att få vägledning genom de tjänster våra förbundsmedlemmarnar erbjuder och andra resurser i samhället. Välfärdsguiden ska vara ett stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet.

Målgrupp

Målgruppen är personer som behöver stöd för att komma vidare till arbete eller studier. Genom att de kan hitta information om våra medlemmars tjänster på ett och samma ställe får de bättre överblick utan att behöva söka på flera ställen eller vänta på att de ska träffa sin handläggare för att få svar på frågor. Det ger dem mer kontroll över sin egen situation.

Webbplatsen är även tänkt att vara en hjälp för anhöriga och för handläggare i deras arbete med målgruppen.

Tillgängligheten är viktig

Vi använder oss av design- och tillgänglighetsexpertis hos oss och hos leverantören för att komma åt de mest begripliga, hanterbara och meningsfulla lösningarna. Vi utbildar oss genom kurser och föreläsningar i till exempel lättläst skrivande och tillgänglighet och testar våra lösningar med målgrupperna för att finslipa tillgängligheten.

Maskininlärning

Framtida utvecklingsplaner är att införa AI i Välfärdsguiden. Tanken är att maskininlärning ska kunna användas för att ge förslag på individuell vägledning för aktiviteter och behandling utifrån just den situation individen befinner sig i.

Uppföljning

Användarstatistik, hel- och delårsrapportering samt ordinarie rutiner för ESF.

Vad händer nu? (2024)

Under 2024 kommer Välfärdsguiden att lanseras för samtliga förbund som idag medverkar i Insatskatalogen. Detta kommer att ske gradvis och innebär mycket arbete kring marknadsföring och kommunikation samt uppföljning av värdet vi skapar genom mätning och analys av relevant statistik.

Dessutom kommer vi

 • arbeta vidare med övriga delar av guiden, så som Frågor och svar och Berättelse från livet
 • undersöka och tillämpa lösningar för uppläsning av text i guiden och översättning i olika språk
 • fortsätta göra tester med handläggare och privatpersoner
 • utforska framtida möjligheter i Välfärdsguiden.

Insatskatalogen/Vägval

Insatskatalogen håller på att flytta in i Välfärdsguiden (under fliken Vägval). Insatskatalogen är en digital katalog där man kan söka information om runt 1400 insatser från närmare 70 kommuner runt om i landet. Cirka 20 samordningsförbund är medlemmar i verktyget just nu och fler är intresserade av att ansluta sig.

Insatskatalogen.se

Vill du veta mer?

Vill du veta mer, har förslag eller är intresserad av att delta, varmt välkommen att kontakta oss.

valfardsguiden.se

Organisation och finansiering

Det är vi på Samordningsförbundet Centrala Östergötland som som till största delen driver, finansierar och bemannar projektet. Vi har även fått medel från ESF (Europeiska socialfonden). Våra medlemsorganisationer (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Östergötland, Region Östergötland, Kinda, Linköping och Åtvidabergs kommun) bidrar med tiden för personal som är involverade. Det finns även drygt 20 andra förbund med i arbetet genom Insatskatalogen.

Vi arbetar tvärvetenskapligt och samarbetar med en lång rad organisationer och universitet:

 • Janus Rehabilitation (Island)
 • Linköping Science Park
 • AI Sweden
 • Linköpings kommun
 • University of Stirling (Skottland)
 • Reykjavik University
 • Linköpings universitet
 • Karlstads universitet
 • Göteborgs universitet
 • Politecnico di Milano

Nyheter om området

Redaktionen på kontoret.

Insatska­ta­logen flyttar in i Välfärds­guiden

4 april, 2023
Två av de digitala tjänster vi utvecklar på förbundet kommer att bli en. Insatskatalogen kommer att flytta in i Välfärdsguiden och byter namn till Vägval.
Glada personer står samlade vid ett bord med fika.

Besök med forsk­ning, AI och Välfärds­guiden på agendan

8 februari, 2023
I början på februari fick vi besök av forskare från Sterling universitet i Skottland och från Karlstads universitet.
Leende besökare och presentatörer i ett konferensrum.

Besök från Regerings­kans­liet

14 december, 2022
Den 9 december fick vi besök av två representanter från Socialdepartementet på Regeringskansliet; Peter Wollberg, ämnesråd, och Sofie Östling, departementssekreterare.
Fergus Bisset

Välfärds­guiden utökar med en forskar­tjänst

22 juni, 2022
Hur kan vi med digitala lösningar skapa bättre välfärdssystem i framtiden? Det är ett område med många spännande möjligheter och en hel del utmaningar.
En dikt utlagd på en träskiva.

Vill du dela med dig av din berät­telse?

21 februari, 2022
Det du har varit med om kan vara till hjälp för andra. Vi vill höra hur stödet från myndigheter varit och vad som varit viktigt för dig för att komma närmare dina mål.
Pil

Tillskott från ESF

21 december, 2021
Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat vår ansökan på 11,5 miljoner till fyra delprojekt och en testmiljö.
Daniel, Ida, Sabina och Filip.

1000 publi­ce­rade texter i Insatska­ta­logen!

24 september, 2020
Just i dag publicerar vi text nummer 1000 i Insatskatalogen och känner oss lite extra glada!

Relaterat

Välfärds­guiden

Välfärdsguiden är en digital tjänst med lättillgänglig och individuellt anpassad information om välfärden.

Besöks­sta­tistik Välfärds­guiden

Statistik över välfärdsguidens användning och användare.

För medlemmar i Välfärds­guiden

Praktisk information om Välfärdsguiden för medlemmar och anställda hos medlemsförbund.

Att synas med ett vägval i Välfärds­guiden

Det här behöver du för att kunna visa din aktivitet i Välfärdsguiden.

Bli medlem i Välfärds­guiden

I dag är 19 samordningsförbund medlemmar i Välfärdsguiden och fler tillkommer hela tiden. Är ni en av våra framtida medlemmar?

Kontakt­upp­gifter till Välfärds­guiden

Kontaktuppgifter till Välfärdsguidens redaktion och deltagande samordningsförbunds skribenter.

Om Välfärds­guiden

Välfärdsguiden - målgrupp, tillgänglighet, och framtid.

Insatska­ta­logen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.