Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Välfärds­guiden — digital guide i välfärds­sy­stemet

En person håller upp en mobiltelefon med Välfärdsguiden på skärmen.
Foto Annika Johansson.
Välfärdsguiden är en webbplats/digital tjänst som vi håller på att bygga upp. Syftet är att besökarna ska kunna hitta lättillgänglig och individuellt anpassad information som kan hjälpa dem att ta nästa steg mot anställning eller studier.

Det kan vara svårt att få en överblick över hur välfärdssystemet fungerar och vilket stöd som finns att få. Informationen är utspridd på flera organisationers och myndigheters hemsidor. Samtidigt är det viktigt att ha tillgång till information. Det är en del i att att få kontroll och självständigt kunna fatta beslut om sitt liv. Välfärdsguiden är en plats på webben där det ska vara möjligt att få vägledning genom de tjänster våra förbundsmedlemmarnar erbjuder och andra resurser i samhället. Välfärdsguiden ska vara ett stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet.

Målgrupp

Målgruppen är personer som behöver stöd för att komma vidare till arbete eller studier. Genom att de kan hitta information om våra medlemmars tjänster på ett och samma ställe får de bättre överblick utan att behöva söka på flera ställen eller vänta på att de ska träffa sin handläggare för att få svar på frågor. Det ger dem mer kontroll över sin egen situation.

Webbplatsen är även tänkt att vara en hjälp för anhöriga och för handläggare i deras arbete med målgruppen.

Tillgängligheten är viktig

Vi använder oss av design- och tillgänglighetsexpertis hos oss och hos leverantören för att komma åt de mest begripliga, hanterbara och meningsfulla lösningarna. Vi utbildar oss genom kurser och föreläsningar i till exempel lättläst skrivande och tillgänglighet och testar våra lösningar med målgrupperna för att finslipa tillgängligheten.

Maskininlärning

Framtida utvecklingsplaner är att införa AI i Välfärdsguiden. Tanken är att maskininlärning ska kunna användas för att ge förslag på individuell vägledning för aktiviteter och behandling utifrån just den situation individen befinner sig i.

Vi har även en forskare kopplat till projektet som undersöker om vi kan använda oss av federated learning - ett decentraliserat arbetssätt där man inte behöver ta in användarens data för att de ska kunna använda AI-algoritmen.

Uppföljning

Användarstatistik, hel- och delårsrapportering samt ordinarie rutiner för ESF.

Vad händer nu? (2022)

Verktyget finns på plats med många funktioner utvecklade. Ett begränsat innehåll finns också. En utvärdering med gott resultat har gjorts.

Nu fortsätter arbetet med att bland annat

 • testa, utveckla och lansera fler funktioner
 • utveckla redaktörsgränssnittet och utbilda redaktörer i det
 • undersöka och anpassa funktioner till handläggares behov av information
 • mätning, analys och uppföljning av användarstatistik
 • planera inför lansering och spridning
 • utforska framtida möjligheter i Välfärdsguiden.

Insatskatalogen/Vägval

Insatskatalogen håller på att flytta in i Välfärdsguiden (under fliken Vägval). Insatskatalogen är en digital katalog där man kan söka information om runt 1400 insatser från närmare 70 kommuner runt om i landet. Drygt 20 samordningsförbund är medlemmar i verktyget just nu och fler är intresserade av att ansluta sig.

Insatskatalogen.se

Vill du veta mer?

Vill du veta mer, har förslag eller är intresserad av att delta, varmt välkommen att kontakta oss.

valfardsguiden.se

Organisation och finansiering

Det är vi på Samordningsförbundet Centrala Östergötland som som till största delen driver, finansierar och bemannar projektet. Vi har även fått medel från ESF (Europeiska socialfonden). Våra medlemsorganisationer (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Östergötland, Region Östergötland, Kinda, Linköping och Åtvidabergs kommun) bidrar med tiden för personal som är involverade. Det finns även drygt 20 andra förbund med i arbetet genom Insatskatalogen.

Vi arbetar tvärvetenskapligt och samarbetar med en lång rad organisationer och universitet:

 • Janus Rehabilitation (Island)
 • Linköping Science Park
 • AI Sweden
 • Linköpings kommun
 • University of Stirling (Skottland)
 • Reykjavik University
 • Linköpings universitet
 • Karlstads universitet
 • Göteborgs universitet
 • Politecnico di Milano

Nyheter om området

Leende besökare och presentatörer i ett konferensrum.

Besök från Regerings­kans­liet

14 december, 2022
Den 9 december fick vi besök av två representanter från Socialdepartementet på Regeringskansliet; Peter Wollberg, ämnesråd, och Sofie Östling, departementssekreterare.
Fergus Bisset

Välfärds­guiden utökar med en forskar­tjänst

22 juni, 2022
Hur kan vi med digitala lösningar skapa bättre välfärdssystem i framtiden? Det är ett område med många spännande möjligheter och en hel del utmaningar.
En dikt utlagd på en träskiva.

Vill du dela med dig av din berät­telse?

21 februari, 2022
Det du har varit med om kan vara till hjälp för andra. Vi vill höra hur stödet från myndigheter varit och vad som varit viktigt för dig för att komma närmare dina mål.
Pil

Tillskott från ESF

21 december, 2021
Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat vår ansökan på 11,5 miljoner till fyra delprojekt och en testmiljö.
Daniel, Ida, Sabina och Filip.

1000 publi­ce­rade texter i Insatska­ta­logen!

24 september, 2020
Just i dag publicerar vi text nummer 1000 i Insatskatalogen och känner oss lite extra glada!

Relaterat

Insatska­ta­logen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser.
Pil-upp knapp

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.