Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Välfärd i samverkan

Hand som bläddrar i rapporten.
Foto Annika Johansson
En gång i månaden träffas förbundschefer, forskare och personal från våra myndigheter och andra aktörer för att hitta former för hur vi tillsammans kan lära oss att arbeta mera utforskande och lärande. Syftet är att öka närheten till forskning, främja kunskapsutveckling och bidra till att visa de möjligheter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

Just nu handlar aktiviteterna om att skapa en bred förankring och delaktighet för att samla fler perspektiv samt att engagera fler som vill delta. Förbunden och medlemmarna undersöker också tillsammans möjligheten att samarbeta kring en svensk BiP-studie och design som verktyg för att uppnå samverkan - detta som ett test där vi lär oss hur den här typen av samarbete skulle kunna se ut. Parallellt har ett antal förbund och forskare engagerat sig i frågan om behovet att uppdatera FINSAM-lagstiftningen.

  • Vi lär genom att göra
  • Vi blir starka tillsammans
  • I syfte att bidra till förbättrade tjänster i välfärden

De som redan är engagerade är:

  • Förbunden har kommit med konkreta idéer om att söka medel tillsammans och bygga resurser och strukturer för gemensamma stödfunktioner.
  • Karlstads och Linköpings universitet där Stefan Holmlid åtagit sig rollen att koordinera forskarsamarbetet.
  • NNS och Nationella rådet samt Experio Lab och Svensk industridesign är med och funderar på hur olika test, nätverk och utvecklingsprocesser skulle kunna samordnas.
  • ESF och Vinnova finns med i diskussioner om kommande finansiering kring testverksamhet och utvecklingsarbete.
  • Designers och utvecklare från våra medlemmar har börjat träffas.
  • Förbundet har haft möjligheten att visa idén för representanter från riksdagen och Ardalan Shekarabis statssekreterare Alejandro Firpo. Idén togs emot med intresse. Även i mötet med politiken finns frågan om finansiering med.
  • Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Nyheter om området

Leende besökare och presentatörer i ett konferensrum.

Besök från Regerings­kans­liet

14 december, 2022
Den 9 december fick vi besök av två representanter från Socialdepartementet på Regeringskansliet; Peter Wollberg, ämnesråd, och Sofie Östling, departementssekreterare.
Rapportens framsida med människor.

Ny rapport

1 juni, 2022
Advokatfirman Delphi har hjälpt oss att utreda hur Finsam-lagen och vårt uppdrag som samordningsförbund ska tolkas. Nu är rapporten klar.
Pil

Tillskott från ESF

21 december, 2021
Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat vår ansökan på 11,5 miljoner till fyra delprojekt och en testmiljö.
Gem som pekar åt olika håll som olika vägval.

Nytt kunskaps- och innova­tions­center: ViS

12 juli, 2021
Arbetet med att utveckla ett nationellt kunskaps- och innovationscenter, ViS (välfärd i samverkan) fortsätter under hösten.
Önskelistan- Tankar om Sveriges framtida välfärdssystem, från individ till beslutsfattare.

Samtal med politiker

6 juli, 2021
Den 8 juni mötte SCÖ (Samordningsförbundet Centrala Östergötland) Alejandro Firpo, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarab med flera.

Relaterat

Inklu­de­rings­lyftet

Utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter inom BIP och VTA.

Motverka våld i nära relation

Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på våld i nära relationer.

Vägen till arbets­gi­varna — VTA-utbild­ningen

En utbildning i hur vi tillsammans kan forma en mer inkluderande arbetsmarknad, som gynnar både individer och samhället.

Utbild­ning i klarspråk för offent­li­gan­ställda

Klarspråk är en metod för att snabbt och effektivt nå ut med sitt budskap på ett sätt som alla förstår, och är lagstadgat inom offentlig verksamhet.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbildningsfilmer om att medvetandegöra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handledning, arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen.

Tidigare projekt

Tidigare projekt som nu är avslutade eller som har implementerats i ordinarie verksamhet hos våra medlemmar eller andra intressenter.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

BIP – Utbild­ningar och samverkan

Vi håller utbildningar i BIP - ett verktyg och ett förhållningssätt för personal för att de ska kunna stötta individer med komplex problematik.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.