Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Våld i nära relationer

Två händer som håller ett blad emellan sig i solnedgång.
Foto Jose Castillo
Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund i ett nationellt uppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta.

I uppdraget samverkar NNS med:

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Jämställdhetsmyndigheten
  • Migrationsverket och
  • Socialstyrelsen.

Uppdraget handlar om att:

  • hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat våld, samt deras eventuella barn,
  • ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd,
  • skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet, samt övriga aktörer inklusive civilsamhället,
  • stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Mer om uppdraget på NNS hemsida.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland arbetar aktivt med uppdraget, och alla deltagare i våra insatser får var tredje månad frågan om våld i deras närhet i form av ett frågeformulär som de sedan diskuterar igenom med mentor/handledare.

Därutöver för samordningsförbundet statistik baserad på anonymiserad information från frågeformuläret.

Nyheter om området

Löv faller till marken

Vecka 47 — En vecka fri från våld

10 november, 2023
Samordningsförbundet vill i samband med en vecka fri från våld uppmärksamma initiativ i vårt område samt nationellt.
Löv faller till marken

Semina­rium: Våga fråga — det kan vara livsvik­tigt!

13 september, 2023
Den 4 oktober bjuder vi in till ett seminarium om att våga ställa rutinmässiga frågor om våld tillsammans med Samordningförbunden RAR Sörmland och Degerfors/Karlskoga.
Johanna Lindblad.

En förmiddag med fokus på jämställdhet och frågor om våld

28 november, 2022
Johanna Lindblad är samordnare för jämställdhet och jämlikhet på SCÖ (Samordningsförbundet Centrala Östergötland). Den 16 november var hon i Uppsala för att föreläsa.

Relaterat

Arbets­miljö

Samordningsförbundets anställda ska ges bästa möjliga förutsättningar till stimulans, utveckling och god hälsa i sitt arbete.

Jämställdhet och jämlikhet

Jämlikhet och jämställdhet är viktiga frågor för oss och något vi hela tiden arbetar med.

Motverka våld i nära relation

Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på våld i nära relationer.

Vägen till arbets­gi­varna — VTA-utbild­ningen

En utbildning i hur vi tillsammans kan forma en mer inkluderande arbetsmarknad, som gynnar både individer och samhället.

Utbild­ning i klarspråk för offent­li­gan­ställda

Klarspråk är en metod för att snabbt och effektivt nå ut med sitt budskap på ett sätt som alla förstår, och är lagstadgat inom offentlig verksamhet.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbildningsfilmer om att medvetandegöra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handledning, arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen.

Tidigare projekt

Tidigare projekt som nu är avslutade eller som har implementerats i ordinarie verksamhet hos våra medlemmar eller andra intressenter.

Välfärd i samverkan

Vi vill nätverka med andra öka närheten till forskning, främja kunskapsutveckling och bidra till att visa de möjligheter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

BIP – Utbild­ningar och samverkan

Vi håller utbildningar i BIP - ett verktyg och ett förhållningssätt för personal för att de ska kunna stötta individer med komplex problematik.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.