Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Motverka våld i nära relation

Hand med sår på knogarna.
Foto: MART PRODUCTION/Pexels
Motverka våld i nära relationer är ett kompetensutvecklingsprojekt stöttat av Europeiska Socialfonden (Esf) i samarbete med RAR Sörmland och Samordningsförbundet Karlskoga – Degerfors.

Projektets fokus är ämnet våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck med projektmedel från Esf under åren 2023-2026.

Struktur

RAR Sörmland är ägare till projektet och Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) ingår i projektet tillsammans med Samordningsförbundet Karlskoga – Degerfors. Projektet ligger inom Europeiska Socialfondens programområde 1, vilket innebär att målgruppen är yrkesverksamma personer.

Mål

Målet är att yrkesverksamma som direkt eller indirekt kommer i kontakt med våldsutsatta får större kunskap i ämnet och bättre verktyg för att kunna hantera problemet i praktiken.

Genom projektet vill SCÖ arbeta strategiskt, förebyggande och långsiktigt genom att skapa ett kunskapsstöd kopplat till ämnet våld i nära relationer. Projektet ska bidra till en kunskapsökning hos våra medlemmars personal kring ämnet, samt praktiskt tillämpbara kunskaper om hur ett strategiskt våldsförebyggande och våldsbekämpande arbete kan byggas upp.

Projektet vill stärka våra medlemsorganisationers kunskaper om våld, genus, kultur och våldsprevention och hur kunskaperna ska kunna appliceras i deras verksamheter så att de kan jobba långsiktigt tillsammans med andra aktörer.

I förlängningen leder ökad egen kompetens hos personalen och bättre kännedom om den egna myndighetens och andra myndigheters ansvar till att våldsutsatta får bättre stöd och hjälp.

SCÖ:s roll

Samordningsförbundet Centrala Östergötland ämnar att samla information om våld i nära relation och presentera den digital i lämplig form på den digitala tjänsten Välfärdsguiden.se.

Det kan vara svårt att få en överblick över hur välfärdssystemet agerar mot våld i nära relation. Information är utspridd på flera organisationers och myndigheters hemsidor. Samtidigt är det viktigt att ha tillgång till information. Vi vill skapa ett samlat innehåll i Välfärsguiden där man kan söka information om våra myndigheters arbete samt civilsamhällets arbete med ämnet.

SCÖ:s förhoppning är att detta ska leda till att yrkesverksamma på ett lättillgängligt sätt ska kunna hitta vägar för att hjälpa individer som blir/blivit utsatta för våld i nära relation, vilket på sikt skapar mer samverkan kring frågan.

SCÖ:s uppgifter 2024

Under 2024 ämnar SCÖ genomföra datainsamling i frågan. Det innebär bland annat att

  • intervjua organisationer, myndigheter och civilsamhället om hur de arbetar med ämnet våld i nära relation
  • samla digital information, länkar och digitala resurer om ämnet
  • nätverka och starta kunskapsspridning genom föreläsningar/konferenser.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer, har förslag på vad vi kan göra eller är intresserad av att delta, varmt välkommen att kontakta oss.

  • Finansiär: Europeiska socialfonden
  • Projekttid: 2023-2026
  • Partners: RAR Sörmland och Samordningsförbundet Karlskoga – Degerfors.
  • Tilldelning: 100% av tjänst.

Relaterat

Inklu­de­rings­lyftet

Utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter inom BIP och VTA.

Vägen till arbets­gi­varna — VTA-utbild­ningen

En utbildning i hur vi tillsammans kan forma en mer inkluderande arbetsmarknad, som gynnar både individer och samhället.

Utbild­ning i klarspråk för offent­li­gan­ställda

Klarspråk är en metod för att snabbt och effektivt nå ut med sitt budskap på ett sätt som alla förstår, och är lagstadgat inom offentlig verksamhet.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbildningsfilmer om att medvetandegöra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handledning, arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen.

Tidigare projekt

Tidigare projekt som nu är avslutade eller som har implementerats i ordinarie verksamhet hos våra medlemmar eller andra intressenter.

Välfärd i samverkan

Vi vill nätverka med andra öka närheten till forskning, främja kunskapsutveckling och bidra till att visa de möjligheter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

BIP – Utbild­ningar och samverkan

Vi håller utbildningar i BIP - ett verktyg och ett förhållningssätt för personal för att de ska kunna stötta individer med komplex problematik.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.