Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Vägen till arbets­gi­varna

Kugghjul som hakar i varandra märkta med "Arbetsgivare", "Myndighetsaktörer" och "Individer".
Vi håller utbildningar i hur man kan ge stöd till arbetsgivare för att de ska kunna och vilja inkludera fler på sina arbetsplatser. De riktar sig till dig som arbetar med arbetsmarknadsinkludering som chef eller handläggare/tjänsteperson.

Utbildningen handlar om hur man kan ge bättre stöd till arbetsgivare för att de ska bli mer motiverade och känna sig trygga med att ta emot arbetslösa individer från utsatta grupper för till exempel praktik, lönebidragsanställningar eller arbetsträning.

En viktig del i modellen är arbetsgivarkoordinatorernas roll. De arbetar med att vara kontaktpersoner till arbetsgivarna, få till framgångsrika matchningar samt informera och koordinera stödinsatser till arbetsgivarna. Arbetssättet har utvecklats under flera år (sedan 2015) baserat på praktiska erfarenheter och teoretiska analyser.

Utbildningens mål är att öka förståelsen för arbetsgivarnas perspektiv och att organisera myndighetsstödet så att arbetsgivarnas behov av stöd och önskemål kring samverkan kan tillfredsställas i högre grad.

Utbildningen består av tre delar:

  • Webbaserad basutbildning med teori och övningar som varvas med intervjuer med arbetsgivare, personal från arbetsmarknadsprojekt, arbetsgivarkoordinatorer och personer som har varit långtidsarbetslösa.
  • Workshopbaserad fördjupningsdel – utifrån organisationernas behov och önskemål.
  • Löpande processtöd – kring implementering av arbetsmodellen

Vill du delta?

Utbildningen har erbjudits till de organisationer som är med i ESF-projektet BIP, VTA och Samverkan. Men nu kan vi även erbjuda utbildningen till andra. Varmt välkomna att kontakta oss om du är intresserad! Runt två hundra har deltagit hittills och utvärderingarna från deltagarna har varit väldigt positiva.

Bakgrund

Utbildningen är en del av projektet BIP, VTA och Samverkan, som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och sträcker sig fram till mars 2023.
Utbildningen är en vidareutveckling på en rapport som Lena Strindlund var en av författarna till, där syftet var att öka kunskapen om arbetsgivarnas motiv och vad de efterfrågar för stöd för att kunna inkludera målgruppen på sina arbetsplatser.

Resultatet har prövats praktiskt och utvärderats i två arbetsmarknadsprojekt i Linköping. Utifrån erfarenheterna togs en modell för ett arbetssätt fram, VTA-modellen, som nu i sin tur ligger till grund för utbildningen. Utvärderingar tyder på att modellen är ett gynnsamt arbetssätt för ökad arbetsmarknadsinkludering. (SUS-data från Samordningsbron visade på ca 70% ut i anställning).

Studien “Vägen till arbetsgivarna”

Vägen till arbetsgivarna var en intervjustudie av arbetsgivare som genomfördes av Samordningsförbundet i Centrala Östergötland och Linköpings universitet 2016.
Vägen till arbetsgivarna (Strindlund & Ståhl, 2016) (DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Nyheter om området

Lena Strindlund.

Vägen till arbets­gi­varna – ny utbild­ning

10 januari, 2023
Vad behöver arbetsgivare stöd med för att kunna och vilja inkludera fler på sina arbetsplatser? Det håller vi utbildningar i just nu.
Kugghjul.

Intervju med Arbets­för­med­lingens koordi­nator för samord­nings­för­bunden i Öster­göt­land

20 maj, 2022
Elin Hasselroth, arbetar som Arbetsförmedlingens koordinator för samordningsförbunden i Östergötland. Läs en intervju med henne där hon berättar om sitt arbete.
Pil

Tillskott från ESF

21 december, 2021
Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat vår ansökan på 11,5 miljoner till fyra delprojekt och en testmiljö.
Starten på filmen med logotype och groddar som växer.

Nu finns två nya utbild­nings­filmer en serie om Arbets­mark­nads­inklu­de­ring

24 mars, 2021
Vi arbetar med att ta fram material i syfte att underlätta vid introduktion och återgång på en arbetsplats samt för att visa på möjligheter i breddad rekrytering.
Framsida på avhandlingen: The Social Dynamics of Labor Market Inclusion.

Lena Strind­lunds avhand­ling om samverkan inom samver­kan­sinklu­de­ring

20 december, 2020
Den 18/12 disputerar Lena Strindlund med avhandlingen "The Social Dynamics of Labor Market Inclusion" .

Relaterat

Jämställdhet och jämlikhet

Jämlikhet och jämställdhet är viktiga frågor för oss och något vi hela tiden arbetar med.

Vägen till arbets­gi­varna — VTA-utbild­ningen

En utbildning i hur vi tillsammans kan forma en mer inkluderande arbetsmarknad, som gynnar både individer och samhället.

Utbild­ning i klarspråk för offent­li­gan­ställda

Klarspråk är en metod för att snabbt och effektivt nå ut med sitt budskap på ett sätt som alla förstår, och är lagstadgat inom offentlig verksamhet.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbildningsfilmer om att medvetandegöra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handledning, arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen.

Tidigare projekt

Tidigare projekt som nu är avslutade eller som har implementerats i ordinarie verksamhet hos våra medlemmar eller andra intressenter.

Välfärd i samverkan

Vi vill nätverka med andra öka närheten till forskning, främja kunskapsutveckling och bidra till att visa de möjligheter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

BIP – Utbild­ningar och samverkan

Vi håller utbildningar i BIP - ett verktyg och ett förhållningssätt för personal för att de ska kunna stötta individer med komplex problematik.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.