Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Vägen till arbets­gi­varna — VTA-utbild­ningen

Kugghjul som hakar i varandra märkta med "Arbetsgivare", "Myndighetsaktörer" och "Individer".
Tillsammans kan vi forma en mer inkluderande arbetsmarknad, som gynnar både individer och samhället.

Genom att bättre organisera och sammanföra individer, myndigheter och arbetsgivare kan vi tillsammans forma en mer inkluderande arbetsmarknad, som gynnar både individer och samhället. Därför tagit fram VTA-utbildningen som ger:

  • Fördjupad kunskap om arbetsmarknadsinkludering.
  • Kunskap om hur du kan se och möta arbetsgivarnas behov och önskemål för att de ska kunna inkludera fler individer.
  • Tips och råd kring arbetsgivarrelationer för att kunna skapa långsiktiga och givande samarbeten.
  • Tips och idéer om hur du kan inspireras av konceptet och hur det kan gå till att implementera det nya arbetssättet.

Utbildningens upplägg

Den digitala basutbildningen är kostnadsfri, tidsåtgång 2-3 timmar. Du registrerar ett personligt konto på utbildningssidan och genomför sedan utbildningen självständigt, i din egen takt. Efter genomförd utbildning får du ditt personliga  kursbevis samt ett metodhäfte baserat på utbildningen direkt till din angivna mejladress.

Vi erbjuder även möjlighet till fördjupning av VTA-utbildningen via workshops och processtöd, dessa utformar vi då tillsammans utifrån önskemål och behov. Kontakta oss så berättar vi mer!

Ta del av utbildningen

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med arbetsmarknadsinkludering.

Registrera ett konto och ta del av utbildningen

Tillhör du en organisation som ingår i ESF-projektet Inkluderingslyftet - kontakta oss!

Bakgrund

Resultatet har prövats praktiskt och utvärderats i två arbetsmarknadsprojekt i Linköping. Utifrån erfarenheterna togs en modell för ett arbetssätt fram, VTA-modellen, som nu i sin tur ligger till grund för utbildningen. Utvärderingar tyder på att modellen är ett gynnsamt arbetssätt för ökad arbetsmarknadsinkludering. (SUS-data från Samordningsbron visade på ca 70% ut i anställning).

Studien “Vägen till arbetsgivarna”

Vägen till arbetsgivarna var en intervjustudie av arbetsgivare som genomfördes av Samordningsförbundet i Centrala Östergötland och Linköpings universitet 2016.
Vägen till arbetsgivarna (Strindlund & Ståhl, 2016) (DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Nyheter om området

Kugghjul som hakar i varandra märkta med "Arbetsgivare", "Myndighetsaktörer" och "Individer".

Ny chans att utbilda sig i VTA

26 september, 2023
Kursen Vägen till Arbetsgivarna, enligt VTA-modellen, startar upp igen i höst.

Relaterat

Utbild­ning i klarspråk för offent­li­gan­ställda

Klarspråk är en metod för att snabbt och effektivt nå ut med sitt budskap på ett sätt som alla förstår, och är lagstadgat inom offentlig verksamhet.

Vägen till arbets­gi­varna

Vi håller utbildningar i hur man kan ge stöd till arbetsgivare för att de ska kunna och vilja inkludera fler på sina arbetsplatser.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbildningsfilmer om att medvetandegöra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handledning, arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen.

Tidigare projekt

Tidigare projekt som nu är avslutade eller som har implementerats i ordinarie verksamhet hos våra medlemmar eller andra intressenter.

Välfärd i samverkan

Vi vill nätverka med andra öka närheten till forskning, främja kunskapsutveckling och bidra till att visa de möjligheter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

BIP – Utbild­ningar och samverkan

Vi håller utbildningar i BIP - ett verktyg och ett förhållningssätt för personal för att de ska kunna stötta individer med komplex problematik.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.