Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Två personer som arbetar på ett lager.
Vi har tagit fram material i syfte att underlätta vid introduktion och återgång på en arbetsplats samt för att visa på möjligheter i breddad rekrytering.

Titta gärna och dela med er av era reflektioner, vi tar tacksamt emot återkoppling kring filmerna.

*CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility som på svenska kan översättas “Företagens ansvarstagande i samhället”. CSR är ett brett begrepp och vad man lägger in i det varierar utifrån det egna sammanhanget. För oss på Samordningsförbundet Centrala Östergötland är det framför allt det sociala ansvarstagandet i CSR som vi fokuserat på.

Första filmen "Medvetandegöra Fördomar"

Andra filmen "Socialt ansvar och fördelar med mångfald"

Tredje filmen "Olika faser i handledningen"

Fjärde filmen "Arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen"

Femte filmen "olika delar i handledarskapet"

Nyheter om området

Lena Strindlund.

Vägen till arbets­gi­varna – ny utbild­ning

10 januari, 2023
Vad behöver arbetsgivare stöd med för att kunna och vilja inkludera fler på sina arbetsplatser? Det håller vi utbildningar i just nu.
Starten på filmen med logotype och groddar som växer.

Nu finns två nya utbild­nings­filmer en serie om Arbets­mark­nads­inklu­de­ring

24 mars, 2021
Vi arbetar med att ta fram material i syfte att underlätta vid introduktion och återgång på en arbetsplats samt för att visa på möjligheter i breddad rekrytering.
Framsida på avhandlingen: The Social Dynamics of Labor Market Inclusion.

Lena Strind­lunds avhand­ling om samverkan inom samver­kan­sinklu­de­ring

20 december, 2020
Den 18/12 disputerar Lena Strindlund med avhandlingen "The Social Dynamics of Labor Market Inclusion" .

Relaterat

Arbets­miljö

Samordningsförbundets anställda ska ges bästa möjliga förutsättningar till stimulans, utveckling och god hälsa i sitt arbete.

Jämställdhet och jämlikhet

Jämlikhet och jämställdhet är viktiga frågor för oss och något vi hela tiden arbetar med.

Motverka våld i nära relation

Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på våld i nära relationer.

Vägen till arbets­gi­varna — VTA-utbild­ningen

En utbildning i hur vi tillsammans kan forma en mer inkluderande arbetsmarknad, som gynnar både individer och samhället.

Utbild­ning i klarspråk för offent­li­gan­ställda

Klarspråk är en metod för att snabbt och effektivt nå ut med sitt budskap på ett sätt som alla förstår, och är lagstadgat inom offentlig verksamhet.

Tidigare projekt

Tidigare projekt som nu är avslutade eller som har implementerats i ordinarie verksamhet hos våra medlemmar eller andra intressenter.

Välfärd i samverkan

Vi vill nätverka med andra öka närheten till forskning, främja kunskapsutveckling och bidra till att visa de möjligheter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

BIP – Utbild­ningar och samverkan

Vi håller utbildningar i BIP - ett verktyg och ett förhållningssätt för personal för att de ska kunna stötta individer med komplex problematik.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.