Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Utbild­ning i klarspråk för offent­li­gan­ställda

Person som håller en lapp med citat från Språklagen.
Bild: Annika Johansson/SCÖ
Klarspråk är ett sätt att skriva och prata, som gör det enkelt för läsaren och lyssnaren att förstå vad man menar. Det gör att man når ut med sitt budskap, och all myndighetskommunikation i Sverige ska vara på klarspråk.

"11 §  Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt."

Det här säger språklagen (Lag 2009:600) om hur myndigheter ska kommunicera. Ändå ser vi ofta texter som är svåra att läsa och förstå.

Anledningen är ofta att man saknar kunskap och erfarenhet av klarspråk. Man skriver så som det alltid har skrivits på myndigheten: tungt, byråkratiskt, och svårtolkat. Det finns en lång tradition av svårt språk inom svenska myndigheter, men även en tradition av att kämpa för klarspråk.

Klarspråk på SCÖ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland jobbar aktivt med klarspråk, så att vi kan berätta om det vi gör på ett sätt som alla kan förstå.

Vi ser många fördelar med klarspråk. Till exempel är texter skrivna på klarspråk snabba att ta till sig, och sparar tid för läsaren. Man förstår det man läser och kan lätt hitta den information man behöver. Då behöver man inte mejla eller ringa till förbundet för att få informationen, och förbundet sparar tid.

Klarspråk underlättar för alla typer av läsare, från handläggare och anställda till chefer och beslutsfattare. Ingen vill ägna en halvtimme åt att kämpa sig igenom en tung text när samma text på klarspråk går att förstå på några minuter.

Utbildningar

För att bidra till klarspråkets användning inom våra myndigheter, ordnar samordningsförbundet kurser och utbildningar i klarspråk.

Vi håller kurser plats hos oss, ute hos andra aktörer, och digitalt/på distans.

SCÖ:s syn på klarspråk

Samordningsförbundet använder en modell av klarspråk som består av fyra saker man behöver tänka på:

 • syftet
 • informationen som ska förmedlas
 • själva texten
 • layouten och textens utseende.

Alla fyra sakerna bidrar till läsarens förståelse, men viktigast för att kunna skriva klarspråk är att man förstår syftet.

Budskapets syfte

Syftet bakom en text avgör hur texten skrivs och presenteras.

En läkare som har syftet att så korrekt som möjligt beskriva en patients åkomma för en annan läkare, använder ett klarspråk med många tekniska termer och specifika, om än tunga, ord.

Samma läkare som ska beskriva patientens sjukdom för patienten eller närstående, bör skriva på ett kort och konkret sätt, med vardagliga ord – och komma ihåg att säga vad diagnosen betyder för patienten!

Båda sätten är klarspråk, men de fyller olika syften.

Informationen

En text skriven på klarspråk måste innehålla all information som behövs för att uppfylla syftet, men inte mer.

Till exempel kan man inte beskriva av hur man lagar kaffe utan att nämna vatten – men man behöver inte gå in på vilka atomer som bildar vattnets molekyler.

Texten

Klarspråkstext använder så vardagliga ord som möjligt. Men den ska inte bli så generell att man tappar information.

Till exempel är ordet "jobb" ofta att föredra framför ordet "arbete" då "jobb" är kortare och enklare att läsa och förstå. Men man kan inte byta ut ordet "anställning" mot ordet "jobb" trots att de hänger ihop, eftersom "anställning" har en annan betydelse än "jobb".

Layout och design

Design för klarspråk innebär att man presenterar informationen på ett sätt som gör den enkel att läsa och hitta i, till exempel genom att:

 • skriva korta stycken
 • använda punktlistor
 • använda rubriker och underrubriker
 • använda bilder och grafik där det behövs.

 

Samordningsförbundet Centrala Östergötland ordnar utbildningar i klarspråk för offentliganställda. Vi erbjuder kurser och workshops som:

 • Skriva på klarspråk
 • Göra presentationer på klarspråk
 • Från byråkratiska till klarspråk: en workshop i förändringsarbete för chefer och beslutsfattare

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att veta mer!

Relaterat

Motverka våld i nära relation

Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på våld i nära relationer.

Vägen till arbets­gi­varna — VTA-utbild­ningen

En utbildning i hur vi tillsammans kan forma en mer inkluderande arbetsmarknad, som gynnar både individer och samhället.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbildningsfilmer om att medvetandegöra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handledning, arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen.

Tidigare projekt

Tidigare projekt som nu är avslutade eller som har implementerats i ordinarie verksamhet hos våra medlemmar eller andra intressenter.

Välfärd i samverkan

Vi vill nätverka med andra öka närheten till forskning, främja kunskapsutveckling och bidra till att visa de möjligheter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

BIP – Utbild­ningar och samverkan

Vi håller utbildningar i BIP - ett verktyg och ett förhållningssätt för personal för att de ska kunna stötta individer med komplex problematik.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.