Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Om Välfärds­guiden

Välfärdsguiden - vem riktar vi oss till, tillgänglighet, och Välfärdsguidens framtida utveckling.

Vi vill att alla människor ska hitta just det som passar dem och landa i något som känns bra. Därför jobbar vi hela tiden med att skapa tjänster och innehåll som gör det lite mindre krångligt och istället enklare att hitta rätt och fram i livet. En sådan sak vi gör är Välfärdsguiden, där vårt mål är att människor ska kunna hitta anpassade förslag på nästa steg mot självständighet och välmående.

Vår strävan är att du ska uppleva Välfärdsguiden som en smart, tillgänglig och lättanvänd digital tjänst för allas möjlighet att må bra och finna sitt goda sammanhang. Här finns information om att hitta rätt i välfärdssystemet och förslag på insatser som kan ge förutsättningar för en positiv förändring i livet.

Välfärdsguiden.se

För vem är Välfärdsguiden?

Välfärdsguiden är för alla. Oavsett om du vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv, kan Välfärdsguiden vara en lots på din väg framåt. Välfärdsguiden är även till för anhöriga och personal i den offentliga sektorn.

Här finns information om våra medlemmars tjänster samlade för bättre överblick utan att behöva söka på flera ställen eller vänta på att få träffa välfärdspersonal för att få svar på frågor.

Tillgänglighet för alla

Att alla som har behov av och vill använda Välfärdsguiden, också har tillgång till och kan använda tjänsten, är en förutsättning. Därför jobbar vi hela tiden med att göra den så tillgänglig och användarvänlig som möjligt. Vi tittar på standarder för digitala tjänster och följer de riktlinjer som finns. Men framförallt jobbar vi enligt principen ”användarcentrerad design” som innebär att vi hela tiden interagerar med de som faktiskt ska använda Välfärdsguiden för att göra det till en tjänst för dem. Detta påverkar disposition, formgivning och sätt att skriva och uttrycka oss.

Framtid

Vi vidareutvecklar hela tiden Välfärdsguiden – förbättrar upplevelsen, adderar ny funktionalitet och utforskar innovativa teknologier som exempelvis användandet av artificiell intelligens. Allt för att kunna erbjuda en så komplett och passande tjänst som möjligt.

Insatskatalogen/Vägval

Insatskatalogen håller på att flytta in i Välfärdsguiden (under fliken Vägval). Insatskatalogen är en digital katalog där man kan söka information om runt 1400 insatser från närmare 70 kommuner runt om i landet. Drygt 20 samordningsförbund är medlemmar i verktyget just nu och fler är intresserade av att ansluta sig.

Insatskatalogen.se

När samtliga av Insatskatalogens deltagande samordningsförbund har migrerat över till Välfärdsguiden, kommer vi att stänga ned och avsluta tjänsten Insatskatalogen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Välfärdsguiden, har förslag på förbättringar eller är intresserad av att vara med som aktör eller förbund är du varmt välkommen att kontakta oss på Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

I Välfärdsguiden hittar du

  • Vägval – insatser, stöd och aktiviteter som olika myndigheter, organisationer och verksamheter erbjuder. Med en avancerad filterfunktion hittar du enkelt det som passar dig.
  • Berättelser från livet – människor berättar om sin livsresa genom välfärden.
  • Vanliga frågor – frågor och svar om välfärden.
  • Så fungerar välfärden – lättförståeliga förklaringar kring vad varje myndighet och verksamhet ansvarar för.
  • Hittaguiden – ett smart frågeformulär som hjälper dig att hitta rätt innehåll i guiden utifrån din egen situation.

Nyheter om området

Redaktionen på kontoret.

Insatska­ta­logen flyttar in i Välfärds­guiden

4 april, 2023
Två av de digitala tjänster vi utvecklar på förbundet kommer att bli en. Insatskatalogen kommer att flytta in i Välfärdsguiden och byter namn till Vägval.
Glada personer står samlade vid ett bord med fika.

Besök med forsk­ning, AI och Välfärds­guiden på agendan

8 februari, 2023
I början på februari fick vi besök av forskare från Sterling universitet i Skottland och från Karlstads universitet.
Leende besökare och presentatörer i ett konferensrum.

Besök från Regerings­kans­liet

14 december, 2022
Den 9 december fick vi besök av två representanter från Socialdepartementet på Regeringskansliet; Peter Wollberg, ämnesråd, och Sofie Östling, departementssekreterare.
Fergus Bisset

Välfärds­guiden utökar med en forskar­tjänst

22 juni, 2022
Hur kan vi med digitala lösningar skapa bättre välfärdssystem i framtiden? Det är ett område med många spännande möjligheter och en hel del utmaningar.
En dikt utlagd på en träskiva.

Vill du dela med dig av din berät­telse?

21 februari, 2022
Det du har varit med om kan vara till hjälp för andra. Vi vill höra hur stödet från myndigheter varit och vad som varit viktigt för dig för att komma närmare dina mål.
Pil

Tillskott från ESF

21 december, 2021
Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat vår ansökan på 11,5 miljoner till fyra delprojekt och en testmiljö.
Daniel, Ida, Sabina och Filip.

1000 publi­ce­rade texter i Insatska­ta­logen!

24 september, 2020
Just i dag publicerar vi text nummer 1000 i Insatskatalogen och känner oss lite extra glada!

Relaterat

Välfärds­guiden

Välfärdsguiden är en digital tjänst med lättillgänglig och individuellt anpassad information om välfärden.

Besöks­sta­tistik Välfärds­guiden

Statistik över välfärdsguidens användning och användare.

För medlemmar i Välfärds­guiden

Praktisk information om Välfärdsguiden för medlemmar och anställda hos medlemsförbund.

Att synas med ett vägval i Välfärds­guiden

Det här behöver du för att kunna visa din aktivitet i Välfärdsguiden.

Bli medlem i Välfärds­guiden

I dag är 19 samordningsförbund medlemmar i Välfärdsguiden och fler tillkommer hela tiden. Är ni en av våra framtida medlemmar?

Kontakt­upp­gifter till Välfärds­guiden

Kontaktuppgifter till Välfärdsguidens redaktion och deltagande samordningsförbunds skribenter.

Insatska­ta­logen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser.

Välfärds­guiden — digital guide i välfärds­sy­stemet

Välfärdsguiden är en webbplats/digital tjänst som vi håller på att bygga upp. Syftet är att besökarna ska kunna hitta lättillgänglig information.

Prenumerera



Jag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.