Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Möjlighet att förlänga intro­duk­tions­jobb

Besvarad hösten 2023

Samverkansutmaning

Utmaningen är att deltagare är tvungna att avsluta sin arbetsmarknadsanställning (introduktionsjobb) efter 12 månader. Den målgrupp som vi språkutvecklare träffar har oftast ingen eller mycket kort skolbakgrund. Det tar lång tid för dessa individer att kläs på med det svenska språket. Vi ser att det sker utveckling när de är på arbetsplatser och då blir det väldigt olyckligt att dessa anställningar tar slut. När det tar slut, skickas individen till AF för att söka jobb, vilket innebär att de tvingas söka jobb där kraven på utbildning är så höga så att individerna inte har en chans att få något jobb. De hamnar på en ny praktik och om de har tur, får ta del av insatsen nystartsjobb. Det tar också slut efter ett år och tyvärr är många fortfarande inte "påklädda" för att få ett reguljärt arbete i Sverige. 

Konsekvenser för den enskilde och för övriga involverade aktörer?

Se ovan

Ge gärna förslag till lösning

Mitt förslag på lösning är att man möjliggör för en förlängning av  tiden för introduktionsjobb, när man ser att individen gör progression. 

Återkoppling

Det är möjligt både från kommunens och AFs sida, dock efter individuell bedömning från båda sidorna. Man kan ju också i detta betänka att en längre praktik kan vara önskvärt, om deltagaren vid anställningens start har en väldigt lång resa till anställningsbarhet. Detta för att hjälpa deltagaren att nå så långt som möjligt.

Relaterat

Trepart AF-kommun-individ

Hur kan samverkan mellan kommun och AF förbättras i individärenden?

Besva­rade avvikelser/Lex Heller

På den här sidan kommer vi att publicera inkomna avvikelser samt de svar som vi fått via våra medlemmar.

Språk­ut­veck­lares uppdrag kopplat till privat sektor

Kan språkutvecklarna på kommunen fortsätta att jobba med individer som fått anställning i privat sektor?

Väntetid efter försteg

Går det att undvika glapp/väntan i en individs resa?

Gråzon mellan aktörer

Vem finns där för individen när hen hamnar i gråzon mellan aktörernas uppdrag?

Avvikel­se­han­te­ring Lex Heller

Lex Heller är ett sätt att systematiskt samla in kunskap om områden där samverkan mellan samhällets aktörer brister.

Samord­nings­kartan

Med Samordningskartan vill vi skapa en överblick över vem som gör vad, hur och för vem inom inom våra medlemsorganisationer.

Kartlägg­ning och omvärldsa­nalys

Uppdragets mål är att arbeta fram en arbetsmetodik och ett årshjul för ett systematiskt kartläggnings- och omvärldsanalysarbete.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.