Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Inklu­de­rings­lyftet

Flera personer i ett arbetsplatsmöte.
ESF-projekt Inkluderingslyftet genomför utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter inom BIP och VTA.

Projektmålet är att genom kompetenshöjande aktiviteter öka förutsättningarna att tillämpa kunskap om, förhållningssätt från, och verktyg ur BIP och VTA bland personal hos samordningsförbundens medlemmar i Östra Mellansverige, samt deras samarbetspartners.

Inkluderingslyftet pågår från augusti 2023 och fram till och med juli 2026. Samordningsförbundet Centrala Östergötland är projektägare och Samordningsförbundet RAR Sörmland är samverkanspart. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Verktyg inom arbetsmarknadsinkludering (VIA)

I projektet genomförs utbildningar inom två spår. Det ena spåret tar avstamp i den danska studien Beskæftigelses Indikator Projekt (BIP) från 2016. Det andra spåret utgår från VTA-modellen som baseras på studien Vägen till arbetsgivarna från 2015.

Inom VIA-metoden erbjuder SCÖ följande kurser:

Grundkurser

Introduktion till forskningsresultaten från BIP (Beskæftigelses Indikator Projekt)

Vi går igenom huvudpunkterna från BIP och ger en introduktion till varför och hur vi kan arbeta utifrån resultaten. Webbutbildning är under uppbyggnad.

Vägen till arbetsgivarna (VTA)

Vi går igenom VTA-modellen; hur arbetsgivare, myndighetsaktörer och individer kan samverka för ökad inkludering på arbetsmarknaden.

Fortsättningskurser

Dialog- och skattningsverktyget (DOS)

Vi går igenom verktyget DOS som bygger på resultaten från BIP och ni får lära er att använda det i praktiken.

Jobbfokus och parallella insatser

Vi fokuserar på att hitta er verksamhets förutsättningar och möjligheter att arbeta med jobbfokus och parallella insatser.

Tilltro och förväntningar

Vi går igenom vad som skapar och bibehåller tilltro och effekten av förväntningar vi har på oss själva, andra och varandra. Kärnord i denna kurs är tilltro, förväntningar, språk, kultur, reflekterande praxis, bias, multiperspektivistiskt förhållningssätt och förutsättningar.

Fördjupningskurser

Vägen till arbetsgivarna (VTA)

Verksamhetsanpassad fördjupning om era förutsättningar att arbeta utifrån VTA-modellen. Utbildarledd workshop.

Led din arbetsgrupp

För dig som vill fördjupa din kunskap ytterligare i syfte att vara ledande och drivande i din arbetsgrupps arbete kring arbetsmarknadsinkludering. Denna kurs är under uppbyggnad.

 

Deltagande organisationer i Inkluderingslyftet:

  • Samordningsförbundet Centrala Östergötland
  • Samordningsförbundet RAR Sörmland
  • Samordningsförbundet Degerfors Karlskoga
  • FINSAM Lekeberg och Örebro
  • SOFINT Norra Örebro län
  • Samordningsförbundet Västmanland
  • Samordningsförbundet Sydnärke
  • Samordningsförbundet Östra Östergötland

Nyheter om området

Bild på Hanna Carlsson och Elin Saverman framför en informationskärm.

Nätverk­sträff i Inklu­de­rings­lyftet

22 mars, 2024
Första nätverksträffen inom ramen för samordningsförbundets ESF-projekt Inkluderingslyftet är genomförd.
Learnways logotyp

Upphand­ling av webbut­bild­ning avslutad

22 mars, 2024
Upphandlingen av verktyg för webbutbildning till projektet Inkluderingslyftet har vunnits av Learnways.
Johanna Lindblad föreläser om horisontella principer

Workshop om horison­tella principer

4 mars, 2024
Team från SCÖ och RAR utbildades inom ramen för Inkluderingslyftet.
pexels-antoni-shkraba-4348404

Upphand­ling av aktör för webbut­bild­ning

31 januari, 2024
SCÖ upphandlar en aktör för att ta fram en webbutbildning inom Inkluderingslyftet, med anbudsdatum senast 2024-02-15.
Kugghjul som hakar i varandra märkta med "Arbetsgivare", "Myndighetsaktörer" och "Individer".

Ny chans att utbilda sig i VTA

26 september, 2023
Kursen Vägen till Arbetsgivarna, enligt VTA-modellen, startar upp igen i höst.
virtual-learning-5550480_1920

ESF-projektet Inklu­de­rings­lyftet har startat

19 september, 2023
Sedan i augusti är SCÖ nu igång med förbundets nya ESF-projekt "Inkluderingslyftet".

Relaterat

Motverka våld i nära relation

Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på våld i nära relationer.

Vägen till arbets­gi­varna — VTA-utbild­ningen

En utbildning i hur vi tillsammans kan forma en mer inkluderande arbetsmarknad, som gynnar både individer och samhället.

Utbild­ning i klarspråk för offent­li­gan­ställda

Klarspråk är en metod för att snabbt och effektivt nå ut med sitt budskap på ett sätt som alla förstår, och är lagstadgat inom offentlig verksamhet.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbildningsfilmer om att medvetandegöra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handledning, arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen.

Tidigare projekt

Tidigare projekt som nu är avslutade eller som har implementerats i ordinarie verksamhet hos våra medlemmar eller andra intressenter.

Välfärd i samverkan

Vi vill nätverka med andra öka närheten till forskning, främja kunskapsutveckling och bidra till att visa de möjligheter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

BIP – Utbild­ningar och samverkan

Vi håller utbildningar i BIP - ett verktyg och ett förhållningssätt för personal för att de ska kunna stötta individer med komplex problematik.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.