Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

För medlemmar i Välfärds­guiden

Välfärdsguidens logotyp
Här hittar ni som tillhör ett medlemsförbund praktisk information om hur vi jobbar med Välfärdsguiden.

Välfärdsguiden skapas tillsammans av alla ni samordningsförbund som är medlemmar. Alla förbund kan komma med idéer och inspel om hur guiden ska fungera, se ut och utvecklas.

Vi på Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) driver och står som garant för Välfärdsguiden. På SCÖ i Linköping finns Välfärdsguidens redaktion som ansvarar för innehållet. Här finns också de som ansvarar för underhåll och utveckling, som att ta fram nya funktioner, skapa den bästa användarupplevelsen och se hur vi kan använda AI.

Ledningsrådet

Två gånger per år träffas representanter från alla medlemsförbund i ett ledningsråd. Rådet utvärderar arbetet med Välfärdsguiden och beslutar om övergripande riktning och utveckling. Som medlemmar blir ni automatiskt inbjudna att delta i ledningsrådet.

De saker som ledningsrådet kommer fram till och beslutar, genomförs sedan av oss som jobbar med Välfärdsguiden.

Redaktionen

Välfärdsguidens redaktion sitter i Linköping, på Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ).

På redaktionen skapar vi innehåll till Välfärdsguiden och tar emot och gör färdigt de texter som tas fram av skribenter runt om i landet.  Det är också redaktionen som du i första hand vänder dig till om du har frågor om Välfärdsguiden.

Redaktionens medarbetare har lång erfarenhet inom journalistik, kommunikation och språkvetenskap. Det innebär att du också kan ställa frågor och ha en dialog med dem om hur vi bäst formulerar oss eller om en text är tillräckligt tydlig.

Statistik och återkoppling

Redaktionen ansvarar för att ta fram statistik kring hur Välfärdsguiden utvecklas och används inom de olika medlemsförbunden - vilka sidor som användarna besöker, hur länge de är på webbplatsen och annan information som är viktig för tjänsten.

Rutiner och texthandledning

För att underlätta arbetet med att skapa nytt och användbart innehåll till Välfärdsguiden, har redaktionen tagit fram textmallar och rutiner som du kan utgå från när du ska beskriva ett vägval.

För att arbetet med att beskriva vägvalen som finns i Välfärdsguiden ska gå så smidigt som möjligt, finns det en rutin som aktörer, skribenter och redaktörer följer.

För att informationen ska vara relevant och användbar för de som besöker Välfärdsguiden, försöker vi också uppdatera fakta och beskrivningar av vägvalen så ofta det går.

Medlemsinformation

Allt praktiskt material, såsom mötesanteckningar från ledningsråd, arbetsrutiner, textmallar, standardtexter och så vidare finns samlat digitalt. Som medlemmar får ni automatiskt tillgång till allt material.

Nyheter om området

Redaktionen på kontoret.

Insatska­ta­logen flyttar in i Välfärds­guiden

4 april, 2023
Två av de digitala tjänster vi utvecklar på förbundet kommer att bli en. Insatskatalogen kommer att flytta in i Välfärdsguiden och byter namn till Vägval.
Glada personer står samlade vid ett bord med fika.

Besök med forsk­ning, AI och Välfärds­guiden på agendan

8 februari, 2023
I början på februari fick vi besök av forskare från Sterling universitet i Skottland och från Karlstads universitet.
Leende besökare och presentatörer i ett konferensrum.

Besök från Regerings­kans­liet

14 december, 2022
Den 9 december fick vi besök av två representanter från Socialdepartementet på Regeringskansliet; Peter Wollberg, ämnesråd, och Sofie Östling, departementssekreterare.
Fergus Bisset

Välfärds­guiden utökar med en forskar­tjänst

22 juni, 2022
Hur kan vi med digitala lösningar skapa bättre välfärdssystem i framtiden? Det är ett område med många spännande möjligheter och en hel del utmaningar.
En dikt utlagd på en träskiva.

Vill du dela med dig av din berät­telse?

21 februari, 2022
Det du har varit med om kan vara till hjälp för andra. Vi vill höra hur stödet från myndigheter varit och vad som varit viktigt för dig för att komma närmare dina mål.
Pil

Tillskott från ESF

21 december, 2021
Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat vår ansökan på 11,5 miljoner till fyra delprojekt och en testmiljö.
Daniel, Ida, Sabina och Filip.

1000 publi­ce­rade texter i Insatska­ta­logen!

24 september, 2020
Just i dag publicerar vi text nummer 1000 i Insatskatalogen och känner oss lite extra glada!

Relaterat

Välfärds­guiden

Välfärdsguiden är en digital tjänst med lättillgänglig och individuellt anpassad information om välfärden.

Besöks­sta­tistik Välfärds­guiden

Statistik över välfärdsguidens användning och användare.

Att synas med ett vägval i Välfärds­guiden

Det här behöver du för att kunna visa din aktivitet i Välfärdsguiden.

Bli medlem i Välfärds­guiden

I dag är 19 samordningsförbund medlemmar i Välfärdsguiden och fler tillkommer hela tiden. Är ni en av våra framtida medlemmar?

Kontakt­upp­gifter till Välfärds­guiden

Kontaktuppgifter till Välfärdsguidens redaktion och deltagande samordningsförbunds skribenter.

Om Välfärds­guiden

Välfärdsguiden - målgrupp, tillgänglighet, och framtid.

Insatska­ta­logen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser.

Välfärds­guiden — digital guide i välfärds­sy­stemet

Välfärdsguiden är en webbplats/digital tjänst som vi håller på att bygga upp. Syftet är att besökarna ska kunna hitta lättillgänglig information.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.