Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Bli medlem i Välfärds­guiden

Sverigekarta med de 9 län som finns representerade i Välfärdsguiden markerade.
I dag är 19 samordningsförbund medlemmar i Välfärdsguiden och fler tillkommer hela tiden. Är ni en av våra framtida medlemmar?

Det finns många fördelar för ett samordningsförbund att vara med i Välfärdsguiden. Den viktigaste är kanske att invånarna i förbundets kommuner får en bra överblick över den välfärd de har tillgång till, och information om vilka förslag på vägval som erbjuds till just dem. Personalen på de olika myndigheterna i området får samma fördel och dessutom en bättre inblick i varandras verksamheter.

Medlemskapet regleras i ett avtal mellan det aktuella förbundet och oss på Samordningsförbundet Centrala Östergötland, som driver Välfärdsguiden.

Kostnaden för medlemskap

Medlemmar betalar en medlemsavgift. Hur mycket medlemskapet kostar beror på förbundets storlek, eftersom avgiften sätts i relation till den statliga tilldelningen. Just nu är den lägsta avgiften 1 500 kronor i månaden.

Förbundet behöver också en skribent som ansvarar för lokalt innehåll i Välfärdsguiden. Vi rekommenderar förbund som ansluter sig att köpa denna tjänst av redaktionen på SCÖ i Linköping.

Kontakta oss gärna!

Nyheter om området

Redaktionen på kontoret.

Insatska­ta­logen flyttar in i Välfärds­guiden

4 april, 2023
Två av de digitala tjänster vi utvecklar på förbundet kommer att bli en. Insatskatalogen kommer att flytta in i Välfärdsguiden och byter namn till Vägval.
Glada personer står samlade vid ett bord med fika.

Besök med forsk­ning, AI och Välfärds­guiden på agendan

8 februari, 2023
I början på februari fick vi besök av forskare från Sterling universitet i Skottland och från Karlstads universitet.
Leende besökare och presentatörer i ett konferensrum.

Besök från Regerings­kans­liet

14 december, 2022
Den 9 december fick vi besök av två representanter från Socialdepartementet på Regeringskansliet; Peter Wollberg, ämnesråd, och Sofie Östling, departementssekreterare.
Fergus Bisset

Välfärds­guiden utökar med en forskar­tjänst

22 juni, 2022
Hur kan vi med digitala lösningar skapa bättre välfärdssystem i framtiden? Det är ett område med många spännande möjligheter och en hel del utmaningar.
En dikt utlagd på en träskiva.

Vill du dela med dig av din berät­telse?

21 februari, 2022
Det du har varit med om kan vara till hjälp för andra. Vi vill höra hur stödet från myndigheter varit och vad som varit viktigt för dig för att komma närmare dina mål.
Pil

Tillskott från ESF

21 december, 2021
Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat vår ansökan på 11,5 miljoner till fyra delprojekt och en testmiljö.
Daniel, Ida, Sabina och Filip.

1000 publi­ce­rade texter i Insatska­ta­logen!

24 september, 2020
Just i dag publicerar vi text nummer 1000 i Insatskatalogen och känner oss lite extra glada!

Relaterat

Välfärds­guiden

Välfärdsguiden är en digital tjänst med lättillgänglig och individuellt anpassad information om välfärden.

Besöks­sta­tistik Välfärds­guiden

Statistik över välfärdsguidens användning och användare.

För medlemmar i Välfärds­guiden

Praktisk information om Välfärdsguiden för medlemmar och anställda hos medlemsförbund.

Att synas med ett vägval i Välfärds­guiden

Det här behöver du för att kunna visa din aktivitet i Välfärdsguiden.

Kontakt­upp­gifter till Välfärds­guiden

Kontaktuppgifter till Välfärdsguidens redaktion och deltagande samordningsförbunds skribenter.

Om Välfärds­guiden

Välfärdsguiden - målgrupp, tillgänglighet, och framtid.

Insatska­ta­logen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser.

Välfärds­guiden — digital guide i välfärds­sy­stemet

Välfärdsguiden är en webbplats/digital tjänst som vi håller på att bygga upp. Syftet är att besökarna ska kunna hitta lättillgänglig information.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.