Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

BIP – Utbild­ningar och samverkan

Två fötter vid en startlinje.
Vi håller utbildningar i BIP – ett verktyg och ett förhållningssätt för personal för att de ska kunna stötta individer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden att kunna komma vidare till jobb eller studier.

De som deltar i utbildningarna är personal från våra egna medlemmar och insatser samt fem andra förbund som medverkar i projektet BIP, VTA och samverkan och deras medlemmar.

Satsningen är en del av ett ESF-finansierat projekt och målet är att minst 300 personer ska ha gått utbildningarna under 2022 -2023. Tanken är även att lägga grund för en bred BIP-samverkan som kan spridas vidare. De som går utbildningarna kommer från de medsökande samordningsförbunden, deras insatser samt från förbundens medlemmar, främst från kommunerna. Det är chefer och medarbetare som arbetar direkt med individer som går heldagsutbildningen i BIP.

Vad är BIP?

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en dansk studie som undersökt vad som gör att personer utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller studier. Utifrån studiens resultat har forskarna tagit fram ett verktyg. Det kan användas som ett stöd för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma vidare till jobb eller studier. Projektet kom även fram till att följande insikter är viktiga för att denna målgrupp ska komma i arbete eller studier:

  • Handledarens tilltro till att individen kommer i arbete.
  • Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden.
  • Kontinuerliga insatser utan avbrott.
  • Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa, vägledning, praktik etc. parallellt.
  • Hela tiden fokus på arbete/studier.

Film om BIP-verktyget

Här är en film som ger inblick i hur du som medarbetare tillsammans med en deltagare kan använda dialog- och skattningsverktyget under ett samtal.

Om projektet

Samordningsförbundet Centrala Östergötland är ägare till projektet BIP, VTA och samverkan som medfinansieras av Europeiska socialfonden. BIP-samverkan och utbildningarna är ett delprojekt i detta projekt.

De andra fem involverade förbunden är:

  • SOFINT Samordningsförbundet Norra Örebro län
  • Finsam Lekeberg och Örebro
  • Samordningsförbundet Sydnärke
  • Norra Västmanlands Samordningsförbund
  • Samordningsförbundet Degerfors Karlskoga

Mer om BIP – Beskæftigelsesindikatorprojektet (Væksthusets Kompetencecenter, på danska)

Utbildningsupplägget

Utbildningsupplägget i projektet består av fem olika steg där målgruppen för dessa varierar beroende på innehåll och syfte.

Steg 1: Förankringsmöte 1. Syfte: Att få en introduktion till BIP, starta implementeringsprocessen och börja diskutera BIP i den lokala organisationen. Målgrupp: Chefer och implementeringsansvariga/samordnare.

Steg 2: Kick-off. Syfte: Att få en bakgrund till studien, en förståelse av de viktigaste insikterna samt en inblick i vad dialog- och skattningsverktyget kan användas till. Målgrupp: Medarbetare som arbetar direkt med individer och deras chefer, implementeringsansvariga/samordnare samt relevanta parter som t.ex. politiker och samarbetsparter.

Steg 3: Förankringsmöte 2. Syfte: Att ha en fortsatt diskussion om implementeringen av BIP och fånga upp frågor och funderingar. Målgrupp: Chefer och implementeringsansvariga/samordnare.

Steg 4: Heldagsutbildning i dialog- och skattningsverktyget. Syfte: Att få en förståelse för verktygets olika användningsområden samt vilket värde det skapar för individ, medarbetare och verksamhet. Reflektioner om tilltro. Målgrupp: Medarbetare som arbetar direkt med individer och deras chefer samt implementeringsansvariga/samordnare.

Steg 5: Uppsamlingsträff. Syfte: Att fånga upp tankar, svårigheter, utmaningar, tips, erfarenheter, kontakter etc. i relation till den påbörjade implementeringen av BIP. Målgrupp: Chefer och implementeringsansvariga/samordnare.

Utbildningsuppläggets fem steg illustrerade, se text under rubriken "Utbildningsupplägg".
Illustration: Samordningsförbundet Centrala Östergötland

 

Nyheter om området

Lena Strindlund.

Vägen till arbets­gi­varna – ny utbild­ning

10 januari, 2023
Vad behöver arbetsgivare stöd med för att kunna och vilja inkludera fler på sina arbetsplatser? Det håller vi utbildningar i just nu.
Johanna Palmqvist håller en presentation.

Utbild­ning och samtal om tilltro

5 december, 2022
Johanna Palmqvist håller utbildningar i BIP* tillsammans med kollegan Rebecka Persson. I november höll de utbildningar på plats i Nora och Lindesberg.
Två fötter vid en startlinje.

Utbild­ningar i BIP

27 juni, 2022
Samordningsförbundet Centrala Östergötland håller just nu utbildningar i BIP för våra egna parter och insatser samt fem andra förbund i östra Mellansverige.

Relaterat

Utbild­ning i klarspråk för offent­li­gan­ställda

Klarspråk är en metod för att snabbt och effektivt nå ut med sitt budskap på ett sätt som alla förstår, och är lagstadgat inom offentlig verksamhet.

Vägen till arbets­gi­varna – utbild­ning

Vi håller utbildningar i hur man kan ge stöd till arbetsgivare för att de ska kunna och vilja inkludera fler på sina arbetsplatser.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbildningsfilmer om att medvetandegöra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handledning, arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen.

Tidigare projekt

Tidigare projekt som nu är avslutade eller som har implementerats i ordinarie verksamhet hos våra medlemmar eller andra intressenter.

Välfärd i samverkan

Vi vill nätverka med andra öka närheten till forskning, främja kunskapsutveckling och bidra till att visa de möjligheter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.