Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Styrelsen

Delar av styrelsen i blommande omgivning.
Delar av styrelsen under ett studiebesök i vår insats Drivbänk. Foto Annika Johansson.
Styrelsen styr mål och inriktning för förbundet. I styrelsen finns politiker och tjänstepersoner från alla av våra medlemmar. De är också styrgrupp för våra ESF-projekt.

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter samt lika många ersättare. Kommunerna och Region Östergötland representeras av förtroendevalda medan Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen representeras av tjänstemän. Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och arbetar enligt förbundsordningen och verksamhetsplan. Styrelsen är styrgrupp för Samordningsbron.

Medlemmar

Vice ordförande
Ersättare i styrelsen
Ersättare i styrelsen
Styrelseledamot
Ersättare, Region Östergötland
Ersättare i styrelsen
Ordförande i styrelsen
Styrelseledamot
Ersättare i styrelsen
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Ersättare i styrelsen

Relaterade nyheter

Stenar som bildar en sammanhängande cirkel.

Ny styrelse för förbundet

9 januari, 2023
Samordningsförbundet Centrala Östergötland har nu en delvis ny styrelse för mandatperioden 2022-2026.

Möten

Styrel­se­möte

26 april, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Styrel­se­möte

24 maj, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Styrel­se­möte

28 juni, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Styrelsen & Bered­nings­gruppen

28 augusti, 2024
Återkommer med mötesplats
Fysiskt

Styrel­se­möte

20 september, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Styrel­se­möte

25 oktober, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Styrel­se­möte

22 november, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Styrel­se­möte

13 december, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Relaterat

Styrdo­ku­ment

Här finns våra viktigaste styrande dokument som årsredovisning, verksamhetsplan och förbundsordning.

Organi­sa­tion och styrning

Ytterst är det våra medlemmar som sätter ramarna för uppdraget.

Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land

Vi skapar förutsättningar för våra medlemmar att arbeta tillsammans för att alla ska få en chans att komma vidare till arbete och studier.

Bered­nings­grupp

Beredningsgruppen förbereder frågor kring det praktiska arbetet på förbundet och förbereder beslutsunderlag till styrelsen.

Medlemsråd

Medlemsrådet är ett forum för samråd om till exempel årsredovisning, verksamhetsplan och budget.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.