Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska vår ekonomi och våra resultat.

Personal

Relaterat

NNS indika­torer

Instrument som via enkäter följer upp upplevelsen hos olika målgrupper i ett samordningsförbund.

Uppfölj­ning, utvär­de­ring och ekono­misk redovis­ning

Vi utvärderar och följer upp det vi gör för att se om det ger önskat resultat.

Statistik om insatser

SCÖ använder Uppföljning Finsam, och tidigare SUS, för att följa upp våra insatser.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.