Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land

Vi skapar möjligheter för våra medlemmar att arbeta tillsammans – över organisationsgränserna – för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma vidare till jobb eller studier.

Ohälsa, fysisk eller psykisk, sociala svårigheter eller låg utbildning kan göra det svårare att få arbete eller börja studera. Samtidigt finns det verktyg för att komma vidare hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvård och kommun.Ofta räcker det med vad en organisation kan erbjuda. Men ibland behövs stöd från flera samtidigt. Om organisationerna då kan arbeta tillsammans, minskar risken för att människor hamnar utanför eller bollas runt mellan organisationerna. Samarbete gör också att samhällets resurser kan användas när och där de bäst behövs.

Vad är ett samordningsförbund?

Vår uppgift är att skapa förutsättningar för våra medlemmar att arbeta tillsammans över sina organisationsgränser så att ingen hamnar mellan stolarna. Målet är att människor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna försörja sig själva, känna sig delaktiga och må bra.

Ett samordningsförbund är en finansiell konstruktion där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen betalar hälften och region och kommun resten. Den gemensamma potten används till samordning av medlemmarnas tjänster via samordningsförbundet.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har sitt kansli i Linköping och vi har insatser i Linköping, Åtvidaberg och Kinda.

Våra medlemmar är:

  • Försäkringskassan i Östergötland
  • Arbetsförmedlingen i Östergötland
  • Region Östergötland
  • Kinda kommun
  • Linköpings kommun
  • Åtvidabergs kommun.

De har olika uppdrag och expertkunskap, men delar också ansvaret för att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden. De har valt att vara med i Samordningsförbundet Centrala Östergötland för att de ser att de kan göra större skillnad tillsammans än var för sig.

Vad gör vi?

Insatser för individer

Via oss bygger medlemmarna upp insatser med bland annat arbetsträning, rehabilitering och praktik. Förbundet finansierar och samordnar insatserna övergripande men de som arbetar där är anställda hos våra medlemmar. Arbetsgrupperna består av personal från flera av våra medlemmar som arbetar tillsammans för att kunna möta behoven hos deltagarna.

Stöd till personal

Vi stöttar personalen hos medlemmarna. Här utvecklar vi nya arbetssätt, tydliggör roller och hjälper dem att lära känna varandras uppdrag, utmaningar och styrkor.

Spridning av kunskap

Vi samlar och sprider kunskap från vårt arbete så att det kan göra nytta för fler. Det gör vi till exempel genom utbildningar, föreläsningar, möten och nätverk.

Innovation och utveckling

Vi genomför praktiskt innovationsarbete i en rad olika utvecklingsmiljöer i nära samarbete med brukare, personal, medlemmarnas egna forsknings och utvecklingsenheter, akademierna och samhället i stort. Analys och utvärdering och processtöd ingår också i vårt uppdrag. Vi utvecklar även digitala verktyg som underlättar för personal och för individerna i vår målgrupp.

Vår vision

“Medlemmarnas vision är att genom Samordningsförbundet Centrala Östergötland förenkla samhällets stöd och ta tillvara den enskildes inneboende kraft. Tillsammans förbättrar vi system och tjänster. Genom nya idéer och smarta lösningar skapas möjligheter för var och en att ta sig till egen försörjning. Lösningar som tar hänsyn till såväl den enskildes som samhällets behov.”

Relaterade nyheter

Anna Tenje, Social och äldreminister

Finsam-lagen ses över

27 mars, 2024
Finsam-lagen som styr samordningsförbunden ska ses över, och samordningsförbunden får ge råd.
Två figurer av piprensare håller i ett hjärta framför en vy av Linköping från ovan.

Plane­rings­dagar 2022

5 september, 2022
Under den 29-30 augusti hade vi planeringsdagar för förbundet.

Relaterat

Styrdo­ku­ment

Här finns våra viktigaste styrande dokument som årsredovisning, verksamhetsplan och förbundsordning.

Organi­sa­tion och styrning

Ytterst är det våra medlemmar som sätter ramarna för uppdraget.

Bered­nings­grupp

Beredningsgruppen förbereder frågor kring det praktiska arbetet på förbundet och förbereder beslutsunderlag till styrelsen.

Medlemsråd

Medlemsrådet är ett forum för samråd om till exempel årsredovisning, verksamhetsplan och budget.

Styrelsen

Styrelsen styr mål och inriktning för förbundet. I styrelsen finns politiker och tjänstepersoner från alla av våra medlemmar.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.