Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Bered­nings­grupp

Beredningsgruppen förbereder frågor kring det praktiska arbetet på förbundet och förbereder beslutsunderlag till styrelsen. Beredningsgruppen består av chefer från våra medlemmar. De är också referensgrupp för ESF-projekt.

Gruppen består av operativa chefer från de sex förbundsmedlemmarna och träffas en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Syftet är att ge varandra större insyn i respektive myndighets dagliga arbete, söka kunskap om samverkans möjligheter och utmaningar samt ge en ökad helhetssyn på välfärdstjänsterna. Gruppen bereder inkomna idéer inför styrelsebeslut samt följer och bidrar till kontinuerlig utveckling av förbundets verksamhet. Beredningsgruppen har en rådgivande roll till styrelsen och rollen som referensgrupp för ESF-projekt.

Medlemmar

Beredningsgrupp, Linköping
Beredningsgruppen, Åtvidaberg
Beredningsgruppen, Kinda
Beredningsgrupp, Region Östergötland
Ersättare i beredningsgruppen, Linköping
Beredningsgrupp, Kinda
Ersättare i beredningsgruppen, Kinda
Beredningsgrupp, Försäkringskassan
Ersättare i Beredningsgruppen, Arbetsförmedlingen
Beredningsgruppen, Region Östergötland
Beredningsgrupp, Linköpings kommun
Ersättare i beredningsgruppen, Försäkringskassan
Beredningsgruppen, Arbetsförmedlingen
Beredningsgrupp, Linköping
Beredningsgrupp

Relaterade nyheter

Oordnade kugghjul.

Att synlig­göra det som skaver — Lex Heller

11 april, 2023
I höstas införde vi ett system för avvikelsehantering: Lex Heller. I det kan personal hos våra medlemmar rapportera in avvikelser kopplat till samverkan i förbundet.

Möten

Bered­nings­grupp

16 augusti, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Styrelsen & Bered­nings­gruppen

28 augusti, 2024
Återkommer med mötesplats
Fysiskt

Bered­nings­grupp och KOLL

4 oktober, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Bered­nings­grupp

8 november, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Bered­nings­grupp

6 december, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Relaterat

Styrdo­ku­ment

Här finns våra viktigaste styrande dokument som årsredovisning, verksamhetsplan och förbundsordning.

Organi­sa­tion och styrning

Ytterst är det våra medlemmar som sätter ramarna för uppdraget.

Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land

Vi skapar förutsättningar för våra medlemmar att arbeta tillsammans för att alla ska få en chans att komma vidare till arbete och studier.

Medlemsråd

Medlemsrådet är ett forum för samråd om till exempel årsredovisning, verksamhetsplan och budget.

Styrelsen

Styrelsen styr mål och inriktning för förbundet. I styrelsen finns politiker och tjänstepersoner från alla av våra medlemmar.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.