Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Arbets­miljö

Samordningsförbundets kontorslokaler.
Foto Annika Johansson
Samordningsförbundets anställda ska ges bästa möjliga förutsättningar till stimulans, utveckling och god hälsa i sitt arbete för att därigenom bidra till en effektiv verksamhet. 

Arbetsmiljöarbetet ska tillgodose att Samordningsförbundets anställda ska ges bästa möjliga förutsättningar till stimulans, utveckling och god hälsa för att därigenom bidra till en effektiv verksamhet. Ingen ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet inom Samordningsförbundet.

Vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM är vårt arbetssätt för arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöpolicy samt andra viktiga dokument finns på vårt intranät.

Årscykel arbetsmiljöarbetet

SCÖ arbetar med arbetsmiljön utifrån en årscykel.

Årscykel arbetsmiljöarbete 2019

En arbetsmiljöpolicy och rutinhandbok finns för arbetsplatsen.

Arbetsmiljöpolicy och rutinhandbok (2020-06-04)

  • SCÖ arbetar med följande
  • Arbetsmiljöenkäter
  • Handlingsplan/riskbedömning
  • Skyddsronder (brand/bildskärmsarbete/arbetsplatsens utformning).
  • Aktiva åtgärder mot diskriminering
  • Skyddsombudsträffar
  • APT
  • Medabetarsamtal
  • Lönesamtal
  • Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Prioriterade arbetsområden

Vi arbetar systematiskt med diskrimineringsfrågor. Policy och handlingsplan för kränkande särbehandling (mobbing) är framtagen och har gåtts igenom med alla medarbetare. Kansliet arbetar aktivt med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter i vår verksamhet enligt diskrimineringslagen. Rutiner för våld och hot finns också på arbetsplatsen.

Relaterat

Jämställdhet och jämlikhet

Jämlikhet och jämställdhet är viktiga frågor för oss och något vi hela tiden arbetar med.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbildningsfilmer om att medvetandegöra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handledning, arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.