Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Nyheter

Vill du ha inbjud­ningar och nyheter till din e‑post?

Dator med ett nyhetsbrev på skärmen.
En man och två kvinnor står vid en dator. De har tröjor som dest står Välfärdsguiden på.

Välfärds­guiden tar över i sommar

14 juni, 2024
Nu har Insatska­ta­logen tjänat ut. I sommar stängs den, och den nya digitala samhälls­guiden Välfärds­guiden tar över helt.
Anna Tenje, Social och äldreminister

Finsam-lagen ses över

27 mars, 2024
Finsam-lagen som styr samord­nings­för­bunden ska ses över, och samord­nings­för­bunden får ge råd.
Bild på Hanna Carlsson och Elin Saverman framför en informationskärm.

Nätverk­sträff i Inklu­de­rings­lyftet

22 mars, 2024
Första nätverk­sträffen inom ramen för samord­nings­för­bun­dets ESF-projekt Inklu­de­rings­lyftet är genom­förd.
Learnways logotyp

Upphand­ling av webbut­bild­ning avslutad

22 mars, 2024
Upphand­lingen av verktyg för webbut­bild­ning till projektet Inklu­de­rings­lyftet har vunnits av Learn­ways.
Johanna Lindblad föreläser om horisontella principer

Workshop om horison­tella principer

4 mars, 2024
Team från SCÖ och RAR utbil­dades inom ramen för Inklu­de­rings­lyftet.
pexels-antoni-shkraba-4348404

Upphand­ling av aktör för webbut­bild­ning

31 januari, 2024
SCÖ upphandlar en aktör för att ta fram en webbut­bild­ning inom Inklu­de­rings­lyftet, med anbuds­datum senast 2024-02-15.
Backaberg

Histo­riskt Linkö­pings-landmärke uthyres som kontor

29 januari, 2024
Kultur­fas­tig­heter har godkänt SCÖ:s ansökan att hyra ut Backa­berg som kontorslo­kaler.
blommor

Digitala föreläs­ningar våren 2024

22 januari, 2024
Samord­nings­för­bunden i Öster­göt­land fortsätter med gemen­samma digitala föreläs­ningar under våren 2024
Skuldsättning illustration, Image by Steve Buissinne from Pixabay

Webbi­narie: Proble­ma­tisk skuld­sätt­ning hos utrikes födda

19 januari, 2024
Anmäl dig till Konsu­ment­ver­kets webbi­na­rium om proble­ma­tisk skuld­sätt­ning hos utrikes födda, 14 mars kl 13–14:15.
Löv faller till marken

Vecka 47 — En vecka fri från våld

10 november, 2023
Samord­nings­för­bundet vill i samband med en vecka fri från våld uppmärk­samma initi­ativ i vårt område samt natio­nellt.
Regnbågsstaket

Ny guide i jämlikhet och icke-diskri­­mi­­ne­ring

17 oktober, 2023
Under hösten har Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land (SCÖ) utvecklat arbetet med jämställd­hets­frågor vidare med en ny guide.
Kugghjul som hakar i varandra märkta med "Arbetsgivare", "Myndighetsaktörer" och "Individer".

Ny chans att utbilda sig i VTA

26 september, 2023
Kursen Vägen till Arbets­gi­varna, enligt VTA-modellen, startar upp igen i höst.
virtual-learning-5550480_1920

ESF-projektet Inklu­de­rings­lyftet har startat

19 september, 2023
Sedan i augusti är SCÖ nu igång med förbun­dets nya ESF-projekt “Inklu­de­rings­lyftet”.
Löv faller till marken

Semina­rium: Våga fråga — det kan vara livsvik­tigt!

13 september, 2023
Den 4 oktober bjuder vi in till ett semina­rium om att våga ställa rutin­mäs­siga frågor om våld tillsam­mans med Samord­ning­för­bunden RAR Sörmland och Degerfors/Karlskoga.
Hand som vattnar groende plantor.

Arbets­mark­nads­kon­fe­rens 2023

8 september, 2023
Den 18 oktober bjuder Integ­ra­tions- och arbets­mark­nads­för­valt­ningen tillsam­mans med Centrum för vuxen­ut­bild­ning in till en Arbets­mark­nads­kon­fe­rens.
Landsstadshuset i Linköping

Lediga Lokaler

9 augusti, 2023
Behöver du hyra en fantas­tisk lokal i Linkö­ping? SCÖ har flera tillgäng­liga just nu.
solrosor

Digitala föreläs­ningar hösten 2023

30 juni, 2023
Samord­nings­för­bunden i Öster­göt­land fortsätter med gemen­samma digitala föreläs­ningar under hösten 2023
Oordnade kugghjul.

Att synlig­göra det som skaver — Lex Heller

11 april, 2023
I höstas införde vi ett system för avvikel­se­han­te­ring: Lex Heller. I det kan personal hos våra medlemmar rappor­tera in avvikelser kopplat till samverkan i förbundet.
Redaktionen på kontoret.

Insatska­ta­logen flyttar in i Välfärds­guiden

4 april, 2023
Två av de digitala tjänster vi utvecklar på förbundet kommer att bli en. Insatska­ta­logen kommer att flytta in i Välfärds­guiden och byter namn till Vägval.
Tackkort och blommor.

Uppsäg­ningar på förbundet

30 mars, 2023
Efter att ha fått avslag på flera ESF-ansök­ningar, som vi hade hoppats på har vi behövt göra stora ändringar i vår verksamhet.
Hand som vattnar små plantor.

Vad händer med insat­serna i Samord­nings­bron?

24 mars, 2023
Efter att ha fått avslag på flera ESF-ansök­ningar (Europe­iska social­fonden) kan vi inte driva en del av våra insatser vidare i nuvarande form.
Glada personer står samlade vid ett bord med fika.

Besök med forsk­ning, AI och Välfärds­guiden på agendan

8 februari, 2023
I början på februari fick vi besök av forskare från Sterling univer­sitet i Skott­land och från Karlstads univer­sitet.
Gem som pekar åt olika håll som olika vägval.

Uppda­te­ring 23–01–13: Inga medel från ESF denna gång

12 januari, 2023
En stor del av vår finan­sie­ring, utöver medlen från våra medlemmar har vi under de senaste åren fått från ESF.
Lena Strindlund.

Vägen till arbets­gi­varna – ny utbild­ning

10 januari, 2023
Vad behöver arbets­gi­vare stöd med för att kunna och vilja inklu­dera fler på sina arbets­platser? Det håller vi utbild­ningar i just nu.
Stenar som bildar en sammanhängande cirkel.

Ny styrelse för förbundet

9 januari, 2023
Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land har nu en delvis ny styrelse för mandat­pe­ri­oden 2022–2026.
Leende besökare och presentatörer i ett konferensrum.

Besök från Regerings­kans­liet

14 december, 2022
Den 9 december fick vi besök av två repre­sen­tanter från Social­de­par­te­mentet på Regerings­kans­liet; Peter Wollberg, ämnesråd, och Sofie Östling, depar­te­ments­sek­re­te­rare.
Johanna Palmqvist håller en presentation.

Utbild­ning och samtal om tilltro

5 december, 2022
Johanna Palmqvist håller utbild­ningar i BIP* tillsam­mans med kollegan Rebecka Persson. I november höll de utbild­ningar på plats i Nora och Lindes­berg.
Johanna Lindblad.

En förmiddag med fokus på jämställdhet och frågor om våld

28 november, 2022
Johanna Lindblad är samord­nare för jämställdhet och jämlikhet på SCÖ (Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land). Den 16 november var hon i Uppsala för att föreläsa.
Två figurer av piprensare håller i ett hjärta framför en vy av Linköping från ovan.

Plane­rings­dagar 2022

5 september, 2022
Under den 29–30 augusti hade vi plane­rings­dagar för förbundet.
Kvinna framför dator med anteckningsblock.

Digitala föreläs­ningar hösten 2022

13 augusti, 2022
Samord­nings­för­bunden i Öster­göt­land fortsätter med gemen­samma digitala föreläs­ningar under hösten 2022
Två fötter vid en startlinje.

Utbild­ningar i BIP

27 juni, 2022
Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land håller just nu utbild­ningar i BIP för våra egna parter och insatser samt fem andra förbund i östra Mellans­ve­rige.
Fergus Bisset

Välfärds­guiden utökar med en forskar­tjänst

22 juni, 2022
Hur kan vi med digitala lösningar skapa bättre välfärds­sy­stem i framtiden? Det är ett område med många spännande möjlig­heter och en hel del utmaningar.
Fredrik Lundén

Fredrik Lundén ny ordfö­rande i NNS

14 juni, 2022
På NNS årsmöte 3 juni valdes Fredrik Lundén till ny ordfö­rande av eniga mötes­del­ta­gare.
Rapportens framsida med människor.

Ny rapport

1 juni, 2022
Advokat­firman Delphi har hjälpt oss att utreda hur Finsam-lagen och vårt uppdrag som samord­nings­för­bund ska tolkas. Nu är rapporten klar.
Kugghjul.

Intervju med Arbets­för­med­lingens koordi­nator för samord­nings­för­bunden i Öster­göt­land

20 maj, 2022
Elin Hassel­roth, arbetar som Arbets­för­med­lingens koordi­nator för samord­nings­för­bunden i Öster­göt­land. Läs en intervju med henne där hon berättar om sitt arbete.
Hand som håller en magnet där det står framtid på.

Direk­törs­träff på förbundet

11 maj, 2022
Den 4 maj samlades förvalt­nings­chefer och direk­törer från våra medlemmar på Tornet i Linkö­ping för att prata om samverkan och samord­nings­för­bund .
Maria Moraes, Joakim Hörsing, och Lovisa Staberg.

Miljö­par­tiet på besök hos Drivbänk

4 april, 2022
Den 1 april fick Drivbänk besök från tre repre­sen­tanter från Miljö­par­tiet i Linkö­ping. De ville lära sig mer om verksam­heten.
Louise Ridderström, Mats Green, Saila Quicklund och Fredrik Lundén.

Besök från arbets­mark­nads­ut­skot­tetet

7 mars, 2022
Onsdagen den 2 mars fick vi besök av Mats Green, Modera­ternas arbets­mark­nads­po­li­tiska tales­person och Modera­ternas grupp i riksda­gens arbets­mark­nads­ut­skott.
En dikt utlagd på en träskiva.

Vill du dela med dig av din berät­telse?

21 februari, 2022
Det du har varit med om kan vara till hjälp för andra. Vi vill höra hur stödet från myndig­heter varit och vad som varit viktigt för dig för att komma närmare dina mål.
Karin Sköld.

Karin Sköld ny projekt­le­dare för Samord­nings­bron

16 februari, 2022
Karin Sköld har redan en god inblick i verksam­heten efter att ha varit en del av bered­nings­gruppen för Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land.
Pil

Tillskott från ESF

21 december, 2021
Europe­iska social­fonden, ESF, har beviljat vår ansökan på 11,5 miljoner till fyra delpro­jekt och en testmiljö.
Alla pristagarna.

Jonsbo har tillde­lats Lyra-priset

17 december, 2021
Den 16 december delade Linkö­pings kommun ut årets kultur- och honnörs­sti­pen­dium och Lyra-priset till Jonsbo.
Grep i jorden.

Drivbänk har utökat med yttre skötsel

19 november, 2021
Drivbänk har utökats med en ny verksamhet: Drivbänk yttre skötsel. Där får delta­garna  förut­sätt­ningar för att kunna jobba i gröna utemil­jöer.
Hand som bläddrar i rapporten.

Kunskaps­un­derlag om basin­komst

7 september, 2021
Den kunskaps­ö­ver­sikt och förstudie kring försök med basin­komst som Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land har beställt är nu är klar.
Gem som pekar åt olika håll som olika vägval.

Nytt kunskaps- och innova­tions­center: ViS

12 juli, 2021
Arbetet med att utveckla ett natio­nellt kunskaps- och innova­tions­center, ViS (välfärd i samverkan) fortsätter under hösten.
Önskelistan- Tankar om Sveriges framtida välfärdssystem, från individ till beslutsfattare.

Samtal med politiker

6 juli, 2021
Den 8 juni mötte SCÖ (Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land) Alejandro Firpo, stats­sek­re­te­rare hos social­för­säk­rings­mi­nister Ardalan Shekarab med flera.
Hand som vattnar groende plantor.

Goda resultat i Samord­nings­bron

22 juni, 2021
Den 16 juni höll SCÖ, Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land en digital sprid­nings­kon­fe­rens för att berätta om Samord­nings­brons resultat så här långt.
Starten på filmen med logotype och groddar som växer.

Nu finns två nya utbild­nings­filmer en serie om Arbets­mark­nads­inklu­de­ring

24 mars, 2021
Vi arbetar med att ta fram material i syfte att under­lätta vid intro­duk­tion och återgång på en arbets­plats samt för att visa på möjlig­heter i breddad rekry­te­ring.
Framsida på avhandlingen: The Social Dynamics of Labor Market Inclusion.

Lena Strind­lunds avhand­ling om samverkan inom samver­kan­sinklu­de­ring

20 december, 2020
Den 18/12 dispu­terar Lena Strind­lund med avhand­lingen “The Social Dynamics of Labor Market Inclu­sion” .
Daniel, Ida, Sabina och Filip.

1000 publi­ce­rade texter i Insatska­ta­logen!

24 september, 2020
Just i dag publi­cerar vi text nummer 1000 i Insatska­ta­logen och känner oss lite extra glada!
Kvinna som håller i en mobil med Välfärdsguiden på skärmen.

Besked från ESF

19 augusti, 2020
Fredagen den 14 juni fick SCÖ besked om att den ansökan som lämnades in 6 februari 2019 blivit priori­terad av ESF.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.