Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Bered­nings­grupp

2 december 2022
8:30
-8:30
Plats: Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

OBS! Datumet har passerat.

Beredningsgruppen träffas en gång i månaden

Kallelse till SCÖs beredningsgrupp 

När:           2022-12-02 kl.08.30 - 12.00

Var:           Alla är välkomna till Platensgatan 5A

 

Gäster: Annika, Linda

Dagordning

8.30 Drop in fika
Under den första halvtimmen samlas vi för en morgonfika och allmänt mingel där alla
får chans att berätta om det som händer i vardagen och nätverka i största allmänhet.


9.00 1. Diskussionspunkter om beredningsgruppen

 1. a) Fortsatt dialog om vårt arbetssätt - en höst har gått och vi sa att vi skulle summera
    för och nackdelar
  b) Föregående styrelsemöte - genomgång av styrelseprotokollet och kort
    sammanfattning av det samtal som pågår
  c) Nu lanserar vi vår nya hemsida. Annika kommer och visar.
  d) NNS indikatorer. Linda kommer och samlar in enkätsvar.

9.45 2. Verksamhetsplan 2023
Styrelsen har nu också diskuterat verksamhetsplan för 2023. En ny upplaga finns
med som bilaga alternativt via denna länk. Viktigt att vi alla känner att detta beskriver
den verksamhet som vi vill bedriva tillsammans under året 2023. Varmt välkommen
med dina tankar och inspel direkt i dokumentet eller den dialog vi kommer att ha på
mötet.

Vid direktörsträffen lyftes idén om att varje medlem ska ta hem utkastet och
säkerställa att detta förslag harmoniserar med den egna verksamhetsplanens
intention. Detta för att ytterligare förtydliga att förbundet är en arena där
medlemmarna möts och inte en egen femte aktör.

Styrelsen har också godkänt idén om att dela upp materialet i verksamhetsplan och
verksamhetsbeskrivning, men vid senaste styrelsemötet kom man överens om att
vänta med beskrivningen till efter nyår.

Budget kommer att sättas i december eftersom det är först då som vi fått alla väntade
besked från ESF.

10.15 4. Samordningsbron - samordning av tjänster för att fler ska nå arbete

a) Lex Heller
    - Redovisning från de fyra fall som kom upp senast, se bilaga 2-5
    - Karin S. rapporterar om det kommit in några nya fall som vi behöver diskutera, se

            bilaga 6

b) Styrelsen svarar positivt på frågan om MI. Kansliet ser över möjligheten att
    verkställa vilket beror på budget och kommande möjlighet till att söka medel. Nina
      skulle kika på kopplingar till redan befintlig verksamhet inom kommunen.

c) Årsprogram för att träffa alla verksamheter i Samordningsbron
    Karin presenterar ett förslag på program för 2023 där samtliga verksamheter i
    Samordningsbron kommer att bjudas in ett efter ett till beredningsgruppens möten
    för att vi alla ska lära känna verksamheten lite mer. Först ut är Annexet där också
    Malin och Magnus önskat att få ge sin bild av vilka erfarenheter som gjorts fram till
    sammanslagningen.

d) Bro-kurs och moduler
    Vid senaste mötet tog vi upp tanken om att fördjupa oss i vad det är vi kommit
    fram till i det vi kallar Bro-modellen. Idén har sedan fått flera ringar på vattnet. Dels
    i en fortsatt dialog på kansliet och styrelsen om att tillsammans sätta samman en
    kurs om Bro-modellen och de olika delarna i den.

    En annan tanke är att gemensamt ta fram ett antal fasta moduler som varje
    verksamhet sedan kan välja att använda eller om vi vill alla verksamhet i
    Samordningsbron ska använda.

e) Hur har det gått för arbetsgruppen som skulle kika på Annexets innehåll och
    upplägg?

f) Vi återkommer till frågan om kösystem

f) Dialog om implementering, gemensamt ägda insatser och samordning
  av/utveckling i ordinarie verksamhet. Region Östergötland har nu startat en
  utredning.11.30 5. Sammanfattning
Följande bör förankras och föras tillbaka till den egna organisationen och dess
medarbetarna. Vi sammanfattar dagens möte och enas tillsammans om de punkter
som skall föras vidare till styrelsen. Vad tar du med dig som varit värdefullt vid
dagens möte?

 

Information från kansliet

Föregående minnesanteckningar

 • Koll rullar på trots personalbyte
 • Vi behåller genomgång av styrelseprotokollet 
 • Vi kallar oss beredningsgrupp (BG)
 • Vi vill ha ett öppet forum där representanter från medlemmarna samt Bron är närvarande. 
 • Vad är det för metoder vi är överens om Gå igenom Bro-modellen 
 • Lex Heller Förslag om att fallen ska finnas med i kallelsen 
 1. Väntetid efter Jonsbo AF/FK tar med sig frågan 
 2. Koordinatorns uppdrag kopplat till privata sektorn Robert tar med frågan 
 3. Deltagare ingemansland efter AMC Robert Nina tar frågan
 4. Gråzon AF-FK från Kinda Alla behöver diskutera detta vidare Kinda och FK tar uppgiften 

 

 • Ja till MI, koppla till MI stödjare (Nina återkommer)
 • Vad vill ni att Annexet ska leverera? Förslag om att bilda en arbetsgrupp som tittar på framtiden (RÖ, FK och Linköpings kommun utser representanter som jobbar nära Elin och Karin S)
 • Kö- frågan, Hur ska de båda köerna hanteras i samband med sammanslagningen - frågan lämnas vidare till den nybildade arbetsgruppen 
 • Implementering- svår fråga, den behöver fortsätta ventileras Vad vill medlemmarna med förbundet, vilket uppdrag har styrelsen och dess ledamöter?
 • Välfärdsguiden, en kort nulägesbild Hitta rätt, Avancerat filter


Ekonomin
Projekten fortsätter att löpa på enligt plan.

Uppföljning
Ni finner den senaste statistiken via www.samordningskartan.se
Vi kan konstatera att det fortsätter att finnas lediga platser. Något som väcker allt mer frågor hos politiken.

Statusrapporter
Verksamheten rullar på enligt plan.

ESF ansökningar
Vi har fått två avslag och ett positivt besked sedan vi sågs sist. Kursverksamheten för BIP, VTA med mera får vi söka om i januari liksom stödet till Välfärdsguiden.
Med anledning av detta har styrelsen beslutat att varsla personalen om att det kan komma att bli aktuellt med uppsägningar. Nästa besked väntas komma den 9 december då ansökan om Samordningsbron 3.0 prioriteras eller avslås.

Övriga frågor

Nästa möte 20 januari tillsammans med nya styrelsen 8.30 - 15.00

Välkomna

Relaterade möten

Bered­nings­grupp

16 augusti, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Bered­nings­grupp och KOLL

4 oktober, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Bered­nings­grupp

8 november, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

Bered­nings­grupp

6 december, 2024
Linköping, Platensgatan 5A
Fysiskt

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.