Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Insatser

Via oss bygger våra medlemmar upp insatser med bland annat arbets­trä­ning, rehabi­li­te­ring och praktik för att männi­skor ska kunna komma vidare till arbete och studier. 

Alla insatser tillsam­mans — Samord­nings­bron

Under samlings­namnet Samord­nings­bron finns en rad insatser med olika inrikt­ning som trädgård, restau­rang och odling. Arbets­grup­perna består av personal från våra medlemmar som arbetar tillsam­mans över organi­sa­tions­grän­serna för att kunna möta behoven hos de som deltar.

Hand som vattnar groende plantor.

Insatser i samverkan

Glad kvinna som lyssnar på något i hörlurar.

Arbets­givar­ko­or­di­na­torer

AF teamets roll är att finnas tillgäng­liga för arbets­gi­vare och individen samt för handle­darna i Samord­nings­brons verksam­heter.
Blomknopp som ser ut som en figur som dansar.

Arbets­mark­nads­in­satser Kinda

Arbets­mark­nads­in­satser Kinda är en struk­tu­rerad verksamhet inom arbets­mark­nads­in­satser i Kinda kommun och en del av ESF-projektet Samord­nings­bron.
Fönster i huset på Backaberg.

Backa­berg Annexet

Backa­berg Annexet finns till för personer som behöver extra stöd för komma vidare mot arbete eller studier.
Vatten och glas med en kock och personal i bakgrunden.

Café Drivbänk

Drivbänk är en arbets­mo­dell för arbets­sö­kande personer med intresse för arbete inom restau­rang, odling, yttre skötsel och/eller gröna näringen generellt.
Växthus hos en av våra insatser: Drivbänk.

Drivbänk

Drivbänk är en arbets­mo­dell för arbets­sö­kande personer med intresse för arbete inom restau­rang, odling, yttre skötsel och/eller gröna näringen generellt.
Vy från Jonsbos trädgård.

Jonsbo

På Jonsbo har delta­garen möjlighet att mjukstarta för att närma sig arbets­livet och stärka sina förmågor.
Kaffekopp med texten "I love you".

Ryds Herrgård

Verksam­heten på Ryds Herrgård drivs av Kårser­vice Öster­göt­land AB som ägs av student­kå­rerna vid Linkö­pings Univer­sitet.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.