Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Föreläs­ningar, utbild­ningar och konfe­renser 

Välkommen till ny kunskap!

Våra tillfällen riktar sig framför allt till dig som arbetar hos våra medlemmar, men de är öppna för alla intres­se­rade och kostnads­fria.

Vill du ha inbjud­ningar och nyheter till din e‑post?

Dator med ett nyhetsbrev på skärmen.

På gång

Välfärdsguiden-stadssiluett
12 september

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Närbild på blåbärsris
19 september

Jobb i norr

Digitalt
Arbets­för­med­lingen kommer att infor­mera om de stora jobbmöj­lig­he­terna i norra Sverige.
Välfärdsguiden-stadssiluett
24 oktober

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Välfärdsguiden-stadssiluett
21 november

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Visa passe­rade händelser

Passe­rade händelser

yue-su-Qdqd7Z9CuNE-unsplash
30 maj

Ungdom­sen­käten “Om mig”

Digitalt
Hanna Henriksson som är Region Öster­göt­lands samord­nare för enkäten presen­terar en nuläges­bild av hur unga i Öster­göt­land mår och vad som kan ligga bakom resul­taten.
Blommor
2 maj

Inter­kul­tu­rell kommu­ni­ka­tion

Digitalt
Robert Johansson, religi­ons­ve­tare med fokus på beteen­de­ve­ten­skap och religi­ons­hi­storia kommer denna förmiddag att föreläsa om Inter­kul­tu­rell kommu­ni­ka­tion som handlar om
Välfärdsguiden-stadssiluett
25 april

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
elizabeth-spencer-kZ7BcKeunTo-unsplash
11 april

Supported Employment, del 2

Digitalt
I denna föreläs­ning disku­teras viktiga kompo­nenter för att nå ett framgångs­rikt imple­men­te­rings­ar­bete av nya arbets­sätt så som Supported Employment/Supported Training.
Välfärdsguiden-stadssiluett
27 mars

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
elizabeth-spencer-kZ7BcKeunTo-unsplash
14 mars

Supported Employment, del 1

Digitalt
Inspi­ra­tions­före­läs­ning och allmän infor­ma­tion om grund­me­to­diken Supported Employment och Supported Training.
Välfärdsguiden-stadssiluett
29 februari

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Välfärdsguiden-stadssiluett
25 januari

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Stoppa våldet logotyp
15 december

Semina­rium: Ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Digitalt
Ett semina­rium där våra myndig­heter berättar om sina erfaren­heter av att ställa frågor om våld på rutin.
Välfärdsguiden-stadssiluett
13 december

Konfe­rens Välfärds­guiden

Linkö­ping
Fysiskt
Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land bjuder in till en konfe­rens där vi fördjupar oss i den digitala platt­formen Välfärds­guiden.
Solnedgång
7 december

“Vilse på Finlands­båten”

Digitalt
Docent Mikael Kurkiala föreläser om vårt behov av orien­te­rings­punkter, tillhö­righet och samman­hang.
Välfärdsguiden-stadssiluett
29 november

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Arbetsplats
23 november

Rätts­ha­ve­ris­tiskt beteende

Digitalt
Leg. psyko­te­ra­peut, Jakob Carlander föreläser om rätts­ha­ve­ris­tiskt beteende. Hur kan det yttra sig på arbets­platser och hos myndig­heter, och hur kan vi bemöta det?
Välfärdsguiden-stadssiluett
19 oktober

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
En stig i en skog.
11 oktober

Beteen­de­me­dicin

Digitalt
Åsa föreläser kring om vi gjort livet till en sjukdom. Hon visar på att det känns att man lever, och att det är viktigt att vi hjälper utan att stjälpa!
solrosor
4 oktober

Våga fråga — det kan vara livsvik­tigt!

Digitalt
Löv faller till marken
28 september

“Proble­ma­tiken bakom min samsjuk­lighet”

Digitalt
Lisa-Maria Ek föreläser om sina erfaren­heter av NPF och samsjuk­lighet, om bemötande & den väg hon tog för att välja livet.
Välfärdsguiden-stadssiluett
13 september

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Välfärdsguiden-stadssiluett
25 maj

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­rium lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Fält med blommor
25 maj

Föreläs­ning med Statisticon

Digitalt
Under två timmar leder Statisticon en djupdyk­ning i socio­e­ko­nomi, befolk­nings­ut­veck­ling och den offent­liga försörj­ningen utifrån samord­nings­för­bun­dens perspektiv.
Välfärdsguiden-stadssiluett
3 maj

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Välfärdsguiden-stadssiluett
26 april

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Rosa och gula tulpaner
20 april

Föreläs­ning om samsjuk­lighet

Digitalt
Vad är samsjuk­lighet och varför behöver vi öka kunskapen om det?
yoksel-zok-az-mM9stQ1Q-unsplash
13 april

Webbi­na­rium om Arbets­för­med­lingen i Öster­göt­land

Digitalt
Hur arbetar Arbets­för­med­lingen och hur ser arbets­mark­naden ut i Öster­göt­land?
Person som tittar på en mobiltelefon.
16 mars

Våld i unga relationer

Digitalt
Killars våld mot tjejer och våld i unga relationer — hur ser det ut och hur kan vi motverka det?
Glada personer som arbetar vid en dator
8 december

Inklu­de­ring med stöd av Univer­sell utform­ning av arbets­platser (UUA)

Digitalt
Vad är UUA, hur fångar vi kompe­tensen, och hur anvönder vi den för att skapa ett hälso­samt arbetsliv?
Skrivbord med händer som skriver i en anteckningsbok.
17 november

Bemötande

Digitalt
Vad är ett bra bemötande? Att tänka på före, under och efter ett möte med medbor­garen.
Kaffekopp och bokstäver
13 oktober

Fysisk tillgäng­lighet

Digitalt
Föreläs­ning om tillgäng­lighet och använd­barhet och vad detta innebär.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.