Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Inklu­de­ring med stöd av Univer­sell utform­ning av arbets­platser (UUA)

8 december 2022
9:00
-11:00
Digitalt

OBS! Datumet har passerat.

Glada personer som arbetar vid en dator
foto: Jason Goodman
På denna föreläsning går Peter Munch Af Rosenschöld igenom bakgrunden till UUA och beskriver modellen genom konkreta exempel. Vidare resonerar Peter kring hur fler arbetsgivare ska kunna fånga kompetens oavsett vem som besitter den, hur vi skapar ett hälsosamt arbetsliv, hur vi kan skapa förutsättningar för att ta emot fler och organisera vårt arbetsliv utifrån olikheter.

Genom universell utformning av arbetsplatser tar man redan från början hänsyn till de olikheter som finns representerade i vårt samhälle. Det innebär en helhetssyn som innefattar mer än traditionell "handikappanpassning", som ofta är stigmatiserande, eller enskilda integrationsåtgärder – anpassningar och åtgärder som kommer som påbyggnad på en redan etablerad struktur.

Principen om universell utformning innebär att allt är tillgängligt för så många som möjligt från början, utan specialanpassning i efterhand. Universell utformning av arbetsplatser handlar om samspelet mellan den fysiska och sociala arbetsmiljön, rekrytering och kompetensförsörjning och organisation och ledarskap och hur alla dessa områden kan samverka och stärka varandra.

Arbetet med universell design införlivades i FNs deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2006. Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Tillgänglighet är en allmän princip i konventionen.

 

Fler event

Löv faller till marken
28 september

“Proble­ma­tiken bakom min samsjuk­lighet”

Digitalt
Lisa-Maria Ek föreläser om sina erfarenheter av NPF och samsjuklighet, om bemötande & den väg hon tog för att välja livet.
En stig i en skog.
11 oktober

Beteen­de­me­dicin

Digitalt
Åsa föreläser kring om vi gjort livet till en sjukdom. Hon visar på att det känns att man lever, och att det är viktigt att vi hjälper utan att stjälpa!
Välfärdsguiden-stadssiluett
19 oktober

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärdsguiden - din digitala guide till välfärdssystemet. I det här webbinariet lär du känna Välfärdsguiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Arbetsplats
23 november

Rätts­ha­ve­ris­tiskt beteende

Digitalt
Leg. psykoterapeut, Jakob Carlander föreläser om rättshaveristiskt beteende. Hur kan det yttra sig på arbetsplatser och hos myndigheter, och hur kan vi bemöta det?
Välfärdsguiden-stadssiluett
29 november

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärdsguiden - din digitala guide till välfärdssystemet. I det här webbinariet lär du känna Välfärdsguiden, och får tips om hur du använder verktyget.
Solnedgång
7 december

“Vilse på Finlands­båten”

Digitalt
Docent Mikael Kurkiala föreläser om vårt behov av orienteringspunkter, tillhörighet och sammanhang.
Välfärdsguiden-stadssiluett
13 december

Konfe­rens Välfärds­guiden

Linköping
Fysiskt
Samordningsförbundet Centrala Östergötland bjuder in till en konferens där vi fördjupar oss i den digitala plattformen Välfärdsguiden.

Nyheter

Johanna Lindblad.

En förmiddag med fokus på jämställdhet och frågor om våld

28 november, 2022
Johanna Lindblad är samordnare för jämställdhet och jämlikhet på SCÖ (Samordningsförbundet Centrala Östergötland). Den 16 november var hon i Uppsala för att föreläsa.

Relaterat

Jämställdhet och jämlikhet

Jämlikhet och jämställdhet är viktiga frågor för oss och något vi hela tiden arbetar med.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.